سه ماهگی نوزاد ارمیس رضاییان

سنجاب کوچولوی مامان تاریخ لاکچری 9.9.99همراه با کتاب های حقوقی لاکچری ...بماند ب یادگار

شش ماهگی نوزاد راحیل حافظی

راحیل کوچک من اردی بهشت خانه‌مان هرسال موسم اولین باران پاییزی داشتنت را از عمق جان ارزو می‌کردم و حالا امروز به عاشقانه ترین‌ روز این تقویم ۹۹/۹/۹ خاطره‌ی شیرین نخستین دیدار تو و آغوش مادرانه را ثبت میکنم.. از حالا هر سال برگ‌های پاییزی زرد و نارنجی که زمین خدا را مفروش می‌کنند و رقص نسیم های سرد و اوازهای دلنشین باران‌های پاییزی همگی با موسیقی دلنواز خنده‌‌ی تو در زیر سقف خانه سبزمان همراه خواه

تم عکس پاییزی نوزاد آرمین مهدیان

آخرین یک شنبه لاچری قرن مبارک

بیست و سه ماهگی کودک میترا زارع

دومین پاییز زندگی ات رنگارنگ ۹۹.۹.۹ 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 ۲۳ ماهگی😍

تم عکس پاییزی نوزاد مهرناز بهنیا

مادر،دختری😍جونم فدات مهری نازم😍❤🧿

تم عکس پاییزی نوزاد دایان اسکندری

اینم از اون لباس های پاییزی بود که قرار بو باهاشون خیابون گردی کنیم ، مهمونی بریم که کرونا نزاشت ولی ما برات ثبت شون کردیم

تم عکس پاییزی نوزاد میکائیل ایزدی

پسر قشنگم پائیزمون با حضورت زیباتر شد 🥰🥰🥰

تم عکس پاییزی نوزاد ماهلین صالحی

ماه کوچولوی خونه مون یکماهه شد ماهلین جونم یک ماهگیت مبارک

تم عکس پاییزی نوزاد دیانابوبردک

بعدکلی انتظار پرنسس مامان به دنیااومده ولی ازاین که ازم دوره ونمیتونستم بغلش کنم خیلی ناراحت ودل تنگ بودم امااز طرفی هم خوشحال بودم که بلاخره به دنیااومده وخداروشکر که اون روزها تموم شدن والان پرنسسم کنارمونه😍😘

تم عکس پاییزی نوزاد نون خامه ای ما😍

اینجا خوابت می اومد عشق ما😍

تم عکس پاییزی نوزاد نیروانا نیرومند

تو بهترین معادله ی زندگی هستی

دو ماهگی نوزاد علی باقری

اولین پاییز تو آخرین پاییز قرن شد. تو با آمدنت قشنگی های قرن چهاردهم را ب کمال رساندی دلبرم❤

تم عکس پاییزی نوزاد سید محمدصالح میری

اولین پاییزت مبارک پسر زیبا روی من😍🍁🧿

تم عکس پاییزی نوزاد اهورا غواصی

اولین پاییز اهورا کوچولو

پنج ماهگی نوزاد دلوین فخاریان

دخترکم فقط میخوام بدونی که داشتنت چیزیکه بخاطرش زندگی میکنم... فرقی نمیکند تعریف خوشبختی چه باشد من در کنار تو خوشبخت ترین ضمیر جهانم...

شروع غذای کمکی مهرادنظری

مهراد ریزه میزه، قشنگ و تمیزه داداش کوچیکه ازهمه عزیزه عشق مامان وبابا،نوردوچشم معراج فرشته بهاره خوشگل ونازشیطون توی دهنش نباته، نه فک کنم الماسه ببین چقدنانازه، خوشگل وباکلاسه آتل متل مهرادی دندون ریزه میزت مبارکه مبارررک🦷🦷🦷🦷

تم عکس پاییزی نوزاد شکری

اولین لباس پنبه خانوم‌که خودم دوختم

تم عکس زمستانی نوزاد مِهربُد احمدی

باران تویی عطر تو در شبم خوش است/درمان تویی وقتی که دنیا ناخوش است..👼🏻☔🍁

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

سه ماهگی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد پرنسا رضایی

پرنسای من روزها میگذرند و ماه ها می آیند… روزهای یک رقمی، روزهای دورقمی… ماه های یک رقمی و ماه های دو رقمی.‌.. اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود. بودنت مبارک زیبایِ دلنشینم به وقتِ سه ماهگی

تم عکس پاییزی نوزاد آیهان یدالهی

دلبر کوچولوی من امروز دقیقاً 4 ماهه شدی! خدا می دونه چه لحظات نابی رو با هم گذروندیم، مردِ کوچولوی خونه‎ی من، در کنار تو خوشحال‌ترینم! و برای داشتنت خوش شانس ترین... من و بابا خیلی دوستت داریم، مخصوصا وقتی با اون برق چشم‌هات به ما نگاه می‎کنی و با تمام صورتت میخندی. یه لبخند عمیق و از ته دل! امیدوارم این برق چشمها و خنده های از ته دل همیشه مهمون صورتت باشه! #آیهان

تم عکس پاییزی نوزاد مهدیسا

چه زیباست این جدایی و وصل از درونم جدا شدی و به آغوش ام وصل شدی میوه دلم خدا رو بخاطر وجودت تا ابد شکرگذارم تفسیر خوشبختی من پا قدمت به دنیامون مبارک

سه ماهگی نوزاد الین مهدیخانی

 عشق مامان این اولین باره که برگهای رنگی درختها رو میبینی؛پاییز هزار رنگ. پاییز چقدر زیباست دخترم.ماه ها میان و میرن و فقط برای من و تو یه قاب عکس میمونه و خاطرات همون قاب عکس. صدای باد و خش خش برگهای پاییزی و غروب زود هنگام روزها برای ما تکرار میشه و باز هم تکرار خواهد شد. مهم نیست چند تا پاییز رو حس میکنی. مهم اینه که توی همه روزهای عمرت شاد باشی و بقیه هم از بودن درکنارت شاد باشن. توی غروبهایی که خیلیها میگن دلمون میگیره دلت نگیره و دلهای دیگران با همصحبتی با تو آروم بشه.دخترم من با دیدن تو آرومم....همیشه کنارم بمون. دوست دارم دختر دوست داشتنی من. 

تم عکس پاییزی نوزاد بابك بهرامي

سلام به فصل پاییز به فصل باغ عریان به فصل زردی برگ به فصل باد و طوفان سلام به مهر و آبان به ماه سرد آذر به مدرسه به بازی به ثمر و کوشش و کار به فصل خوب پاییز سلام سلام بسیار

یک ماهگی نوزاد arsam

عشق مامانی❤ اینجا که یک ماهه بودی چقدر واست تدارک دیده بودم کلی ازت عکس بگیرم چقدر ذوق داشتم🥰 ولی باهم همکاری نکردی ☹و گریه کردی و نذاشتی عکس بگیرم ازت 😓ولی منم گفتم اشکال نداره مامانی جووونم منم ماهای دیگه برات جبران میکنم و کلی ازت عکسای خوشگل میگیرم باشد که همیشه واسه مامانت باشی و غرغر کنی مامانت عشق میکنه واسه همه چیت❤😘

تم عکس پاییزی نوزاد آراد اکبرزاده

حکایت باران بی امان است اینگونه که من دوست میدارمت♥

تم عکس پاییزی نوزاد سلین مرزبان

اولین ماهگرد سلین توفصل زیبای پاییز🍂باتخته پرکاربرد چندماهه بماند ب یادگار❤

تم عکس پاییزی نوزاد سلین مرزبان

هپیییییی هالویییین🍂🍂🍂 ۴۰ روزگی سلین جانم در تم هالوین اولین هالوین دردونمون 🥰🌸

هفت ماهگی نوزاد سیروان باقرحسینی

هرماهگردی ک داشتی با کمترین وسایل موجود تو شرایط کرونا لعنتی ک تو خونه بودیم جور میکردم ک ی خاطره بسازم برات اون شب هم با پیدا کردن شمع های ریز ک واسه تولد بابات بود رو دیدم و یه هفت انگلیسی نوشتم با کیکی ک درست کرده بودم ولی تا شمع هارو روشن کردم رفتی طرف شمع و دستشون زدی یکم دستت داغ شد ک اخر سر تونستم بخندونمت تا از فکر درد سوختگی بیای بیرون😊😁

بیست و دو ماهگی کودک میترا زارع

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

تم عکس پاییزی نوزاد نیکا سلیمی

دختر پاییزی من تـــــولد تـــــــــــــو در پاییز برای من نقطه شروعی دیگر است. و حسی است متفاوت از دیروزهایی که تــــــــــــو نبودی چندان خاطره ای از پاییز های گذشته را به خاطر ندارم امــــــــا گــــــــــویا با تـــــــــــو پاییزم رویایی شده .. حسی است آشنـــا!

تم عکس پاییزی نوزاد محمدهادی نصیری

باز آمد بوی ماه مدرسه بوی بازی های راه مدرسه...

هفت ماهگی نوزاد نیلاثریا

من پاییزم تو مهری هستی که بردلم‌نشستی

تم عکس پاییزی نوزاد مهراد مهتدی

مهراد نازنینم تو ده ماهه شدی و بابا و دد میگی تمام خونه رو با ذوق میدوی به دنبال خواهرت ،عزیزکم ما همه دوست داریم و خوشحالیم که کنارمونی ❤😘

تم عکس پاییزی نوزاد عسل جمشیدی

تو از پاییز زیباتری من از پاییز عاشق ترم... اولین پاییز زندگیت مبارک

تم عکس پاییزی نوزاد محمدعلی صادقی

محمدعلی جون، تولد دوماهگیت مبارک عزیز مامان

تم عکس پاییزی نوزاد نی نی گل اندام

از زبان آراد گلم : مامان اشتباه حساب میکنیاااا. چهار ماهم نشده 🤨🤨 خودم الان با انگشتام حساب کردم .سه ماهم شده.

دو ماهگی نوزاد مریم جوادپور

دختر زیبا روی من عشق من بودنت یعنی ته ته خوشبختی این لباس نازت و مامان جون برات بافته وقتی تو تنت دید داشت از خوشحالی بال درمیاورد عزیزم

تخته سیاه گچی مدل فلش Dorin nori

دختر ماهم پرنسس ما عزیزم تو امروز برای اولین بار با قهقه خندیدی قربون خندیدنت بشم البته شما از بیمارستان میخندیدی فرشته کوچولو ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

یک ماهگی نوزاد Dorin nori

دخترم درینم امروز ۱ ماهه شده و یه عکس خوشگل ازت گرفتیم ثمره عشق ما خیلی خوشبختیم که داریمت ۳۱ مهر ۱۳۹۸ تو چراغ خونه مایی و دلیل خوشبختیمون

تم عکس پاییزی نوزاد بنيتا عسگرى

دختر پاييزى من ❤️❤️❤️ يك ماهگيت مبارك 🎂🎂🎂💋💋💋

تخته سیاه فانتزی کیارش ابراهیمی

پاییز هزار رنگ در زادگاه پدربزرگ و مادربزرگت😍

یک ماهگی نوزاد روشا مهربینا

هر روزی که میگذره بیشتر بهت وابسته میشم و عشقم بهت عمیق تر میشه.با تو معنای جدیدی از عشق رو دارم تجربه میکنم. خداروشکر که تو رو بهم داد. عاشقتم دختر زیبای خودم

تخته سیاه فانتزی مهرسام ابراهیم بیکی

سلام پسرم این بار برای تو می نویسم تو عزیز دلم که همیشه بدون اینکه بدانی با وجودت سختیها را برایم آسان نمودی و مرهم دردهایم بودی و بازهم با دیدنت معجزه ای رخ داد وقتی کنارم هستی تمام دردهایم را فراموش می کنم وقتی شادمانه می خندی و به یکدیگر عشق می ورزیم دنیا از آن من است حال که تو را دارم دیگر از خدای خود چه می خواهم دلبندم همیشه بخاطر وجود نازنینت خدا را شاکرم

عکس نوزاد دختر دلوین عسگری

ممنونم از چندماهمه بخاطر ثبت لحظات خوب دختر نازم لحظه به لحظه بزرگ شدنتو روی پارچه ماهگرد چند مامهه میبینم خدایا شکرت

تم و تزیینات نمدی طرح گل و برگ آرشیدا افشار

❤️...آرشیدای من اولین بهار و تابستان عمرت تمام شد و حالا اولین پاییز از راه رسید؛ این اولین باره که برگهای رنگی درختها رو میبینی ؛ پاییزِ هزار رنگ...🍁 ماه ها آمدند و رفتند و فقط برای ما یک قاب عکس ماند و خاطراتِ همان قابِ عکس... اما من!!! میخواهم بیشتر لذت ببرم از حضورِ تو میدانم که روزی دلتنگِ همین امروزت میشوم❤️ به وقتِ نُه ماهگی👶 ۱۳۹۸/۷/۲۲

پنج ماهگی نوزاد یاسین مرادی

انحناي لبانت بي رحم ترين قسمت دنياست همانجا كه ميخندي همانجا كه مي ميرم...

تم عکس پاییزی نوزاد کیان فرهادی

کیانم ۱ماهه که با بودنت خونمون بوی بهشت میده...❤️🧿

تم عکس پاییزی نوزاد آریو فیروزبخت

امروز 24 مهر 1399 تولد یک سالگی آریو عزیزه که با مامانی اومده بیرون و با وجود کرونا اولین باره که تو خیابون قدم میزنه و کلی ذوق کرده، همچی براش قشنگ و جذابه و دوست داره این اولین تجربه زندگیش رو با کلی ذوق لمس کنه و همچی رو دست بزنه، مامانی هم بهش اجازه داده که هرکاری دلش میخواد بکنه، البته مامان حواسش هست که دستش رو به صورت و دهنش نزنه و مدام ضد عفونی میکنه دستاس رو...

تم عکس پاییزی نوزاد رونیکا عباسی

این عکس مربوط به زمانی هست که رونیکا خانم رو از حموم اورده بودم .البته مامانی برده بودش حموم .اوایل هم شیر خودم رو میخورد هم شیر خشک

تم عکس پاییزی نوزاد آرسام حسن زاده

بند دل مامان و بابا...بهترین حس دنیا لحظه ای بود که تو رو دیدم و تو آعوشم گرفتم❤💙❤

تم عکس پاییزی نوزاد امیرعی رزمی فرد

پسر دوست داشتنی من عاشقتم

تم عکس پاییزی نوزاد ملورین کبیری

به اولین مهمونی میره

شانزده ماهگی کودک محمدرضا محمدی

تو این سن خیلی شلوغ شدی ولی من ناراحت نیستم از این شلوغ بازیلت ولی گاهی وقتا نگران میشم که نکنه یه آسیبی به خودت بزنی عزیزم

تم عکس پاییزی نوزاد محمدرضا محمدی

این لباسارو دایی جونش از مشهد وساعت رو هم مادر بزرگش از کربلا آورده بود منم باهاش یه عکس انداختم تو این سن خیلی عصبی شده وهیچ جا بند نمیشه وعاشق جارو کشیدنه وهمش جارو میخاد قربونش برم کمک دست مامانه دیگه

تم عکس پاییزی نوزاد هاکان عظیمی

پسر قشنگم وقتی که اون شب قشنگ رفتم دکتر و گفتن باید خیلی زود خودتو به نزدیک ترین بیمارستان برسونی برای زایمان اصلا فکر نمیکردم تو تا چندساعت دیگه تو بغلمی و این عکس ازت گرفته میشه همش پیش خودم میگفتم این دفعه هم مثل هر بار میرم بیمارستان و برمیگردم 😅ولیییی من بی خبر بودم از همه چی اون شب ساعت 12ونیم رفتیم بیمارستان و تا نوار قلب گرفته شد و مراقبت های من انجام شد گفتن به دلیل افت نوار قلب نینی تون باید سزارین اورژانسی بشی😢وقتی که رفتم اتاق عمل از ترس به خودم میلرزیدم ولی با فکر به اینکه یک ساعت دیگه تو بغلمی به همه ترس ها غلبه کردم و ساعت 4:47صبح پا به دنیا مای گذاشتی و زندگی مونو قشنگتر کردی و این اولین عکسی بود که توی این دنیا بابا جونت ازت عکس گرفت در بخش ریکاوری😍این عکس عاشقشم و دوست دارم اینجا به یادگار بمونه جان دل مادر❤️

تم عکس پاییزی نوزاد امیر سام بختیاری

این ماه گل پسرم برمیگرده دمر میشه میخواد سعی کنه یکم جلو بره😍😊

تم عکس پاییزی نوزاد امیر سام بختیاری

این ماه برمیگرده دمر میشه میخواد سعی کنه یکم بره جلو😍

سه ماهگی نوزاد ویهان کبیری رهنی

واکسن زدن از نطر من خیلی وحشتناکه از اونجایی که من یه مادرم و دلشو ندارم این صحنه رو ببینم پدرش همراهیمون کرد ماشالا دل داره وقتی میخزه سرشو بلند میکنه و میخنده خیلی ذوق میکنم چون دارم ماه به ماه رشد کردنشو در کنار خودم میبینمو لذت میبرم

تم عکس پاییزی نوزاد ویهان کبیری رهنی

۱۶ خرداد بردیمش حمام و از اونجا که من خیلی میترسیدم مامانم این زحمتو به گردن گرفت اینجاس که میگن بچه ا یاری کنید تا مهین بچه داری کنه 😀اقوام گفتن بعد از حمام میخوابه ولی تا صب بیدار بود بند ناف فندقم روز سوم افتاد شیرمامانیم میخورد

یک ماهگی نوزاد شایلین بکی

اولین باری که حموم رفتی منو مامانی بردیمت جیکتم در نیومد از اولشم خانم و متین بودی ناخوناتم اولین بار خانم صالحی گرفت روزهای اول همکاری نداشتی تو شیر خوردن ولی بعد از بستری شدنت خیلی بهتر شدی و شیر خشک هم خوردی

متولد شدن نوزاد شایلین بکی

زیباترین نعمت دنیا مال منه وقتی بابات سما رو دید متعجب زده بود و مشخص بود که احساس پدر شدن آن لحظه شروع شد

تم عکس پاییزی نوزاد سید ابراهیم پروانه

وقتی نوزادم دیدم بهترین حس دنیا داشتم ولی نمیتونستم توصیفش کنم بهترین روز زندگیم بود عاشقش شدم

تم عکس پاییزی نوزاد ارشان کریمی

پسرم الان تازه روی پاهاش وایمیسته متشکرم از تیم پرهنر چندماهمه🙏🙏🌹🌹