2022 محنا  زین العابدینی

حضرت فاطمه زهرا نگهدارت باشه دخترم

بیست ماهگی کودک ریحانه موقاری

۲۰ ماهگی دخترگلم

بیست ماهگی کودک نفس قیومی

دومین سال روز دخترم مبارک .عاشقتم مامانی 😘

بیست ماهگی کودک آنیسا مرزبان

باغ گردی #بیست ماهگی

بیست ماهگی کودک نیروانا سیمراخ

نیروانا کوچولو، لاله‌زار کرمان

شروع غذای کمکی سبحان اقا محمدی

بیست ماهگی کودک ایرن محمدی زاده

ایرن وقتی واکسن ۱۸ ماهگیش و زد تازه خیلی چیزارو یاد گرفته بود اما حالا خیلی بزرگتر شده و عاقل تر حالا دیگه ابجیش و بهتر میشناسه و اون و از روی شکمم بوس میکنه و حتی یاد گرفته که پیراهن بپوشه و نانای کنه 😚😍🥰😇