بیست ماهگی کودک آنیسا مرزبان

باغ گردی #بیست ماهگی

بیست ماهگی کودک نیروانا سیمراخ

نیروانا کوچولو، لاله‌زار کرمان

هشت ماهگی نوزاد سبحان اقا محمدی

بیست ماهگی کودک ایرن محمدی زاده

ایرن وقتی واکسن ۱۸ ماهگیش و زد تازه خیلی چیزارو یاد گرفته بود اما حالا خیلی بزرگتر شده و عاقل تر حالا دیگه ابجیش و بهتر میشناسه و اون و از روی شکمم بوس میکنه و حتی یاد گرفته که پیراهن بپوشه و نانای کنه 😚😍🥰😇