بیست ماهگی کودک محنا  زین العابدینی

حضرت فاطمه زهرا نگهدارت باشه دخترم

بیست ماهگی کودک ریحانه موقاری

۲۰ ماهگی دخترگلم

بیست ماهگی کودک نفس قیومی

دومین سال روز دخترم مبارک .عاشقتم مامانی ?

بیست ماهگی کودک آنیسا مرزبان

باغ گردی #بیست ماهگی

بیست ماهگی کودک نیروانا سیمراخ

نیروانا کوچولو، لاله‌زار کرمان

هشت ماهگی نوزاد سبحان اقا محمدی

بیست ماهگی کودک ایرن محمدی زاده

ایرن وقتی واکسن ۱۸ ماهگیش و زد تازه خیلی چیزارو یاد گرفته بود اما حالا خیلی بزرگتر شده و عاقل تر حالا دیگه ابجیش و بهتر میشناسه و اون و از روی شکمم بوس میکنه و حتی یاد گرفته که پیراهن بپوشه و نانای کنه ????