بیست و یک ماهگی کودک ائل آی آقایی

روزت مبارک دخترک نازم😍

بیست و یک ماهگی کودک حسين حسنزاده

بهترين روز داشتن تو بود

بیست و یک ماهگی کودک Akbar

"پل مارنان"

بیست و یک ماهگی کودک تيام افتخارى

قند و عسل خوش خنده من خيلى زود ٤ ماهه شد انگار همين ديروز تو شكمم بود و براش پارچه و كيك ماهگرد سفارش دادم 😊

بیست و یک ماهگی کودک ساواش شاهرخي

این دومین محرمی هست که ساواش تجربه میکنه... از خواب که بیدار شد منم سریع شروع به عکاسی کردم که یادگاری بمونه براش ❤️🏴

بیست و یک ماهگی کودک ساواش شاهرخي

پشت صحنه اين عكس به سختي گذشت... 😅 چون هرچي تلاش ميكردم ساواش نميخوابيد تا تم عكس رو اجرا كنم😂 بهش وعده پارك رو دادم تا خوابيد 🙈