مدرسه محمد مهدی  احمدی مهتاج

باز آمد بوی ماه مهر باز آمد بوی ماه مدرسه 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁 🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿

بوی-ماه-مهر یاس افشاری

یه روز که خواب بودی

ایده محمد مهدی  احمدی مهتاج

قربون اون ژست قشنگت برم من عزیییییزم که کتاب رو دوست داری 🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿🧿 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

هشت ماهگی نوزاد محمد مهدی  احمدی مهتاج

دلبر کوچولوی من امروز دقیقاً ۸ ماهه شدی! خدا می دونه چه لحظات نابی رو با هم گذروندیم، مردِ کوچولوی خونه‎ی من، در کنار تو خوشحال‌ترینم! و برای داشتنت خوش شانس ترین… من و بابا خیلی دوستت داریم، مخصوصا وقتی با اون برق چشم‌هات به ما نگاه می‎کنی و با تمام صورتت میخندی. یه لبخند عمیق و از ته دل! امیدوارم این برق چشمها و خنده های از ته دل همیشه مهمون صورتت باشه! هشت ماهگیت مبارک عزیزم. 🧿🧿🧿🧿🍁🍁🍁🍁