تم-ماهگرد-نوزاد سانیار

اولین یلدات مبارک ،،عــشق مامان و بابا،،سانیار جانم،،

شش ماهگی نوزاد سانیار

اولین باراان پاییزیت مبارک عشق مامانی،،،😍😍😍

دو ماهگی نوزاد آرشام قادری

اینم دوماهگی شازده پسرم اقاآرشاااام پیچ اینستاگراممونو فالوکنین @arsham._.1400._