مهرادجونم مهراد

پسرکم قشنگترینم بی انتها دوستت دارم

عشق-مامان-و-بابا سانیار

جـ.ان دل مامانی،،،پسرم 😍😍😍

شب-یلدا سانیار

آخ تــو شب یلدای منی،،،دیوونه ی،دوست داشتنـی😘😘😘

عکس-نوزاد-پسر سانیار

اولین یلدای با هم بودنتون مبارک ،قشنگای مامان و بابا،،،یلدا۱۴۰۰ سامینا خانم و سانیار آقا

هفت ماهگی نوزاد سانیار

آخ تــو شب یلدای منی،،،دیوونه ی،دوست داشتنـی😘😘😘

تم-ماهگرد-نوزاد سانیار

اولین باراان پاییزیت مبارک عشق مامانی،،،😍😍😍

پنج ماهگی نوزاد ارشام دهقان

وجودت برایمان همیشه بهترین اتفاق خواهدبودباتوحال تمام روزهایمان عشق است فندق مامان

عشقمی-پسرم سانیار

کـاشکی زمام اروم پیش بره من عاشق،لحظه لحظه ی زندگی با توام،،جان مامانی،،،،5ماهگیت مبارک😘😘😘😍😍

مکعب-حروف سانیار

ختنه سورانت مبارک!قشنگترینم😍😍

واکسن سانیار

خدایاااااااا،خودت سازگار کن این فرشته های کوچولورو با این واکــسنااا😭😭🙏🙏

عکس-نوزاد-پسر سورنا ساکی

♥♥♥♥💋💋💋💋💋