غذلی-کمکی رادوین غریبی

سر آشپز رادوین جون

اولین-سفر رادوین غریبی

#سه_ماهگی #چهار_ماهگی #پنج_ماهگی #شیش_ماهگی #جشن_کریسمس #عکس_مسافرت

اولین-دریا الین کریمی نژاد

کجا را تماشا میکنی گل دخترم؟ زیبایی دنیا را من اما تو را تماشا میکنم که زیباترین نقاشیِ خدایی🥰الین بانو

غذا طاها

امروز رفتیم خرید😍😅

عکس-نوزاد-پسر سانیار

اولین باراان پاییزیت مبارک عشق مامانی،،،😍😍😍

پاییز سانیار

نیم سالگیت مبارک زندگی جون

واکسن-۶-ماهگی سانیار

6ماهگیت مبارک قلب مادر،،،،

جوجه مهرسامحمدی

بالاخره منم غذا خور شدم😋

واکسن آرسین رستگار

پسرم جان من از وصل تو صد جان شود ... ۶ ماهگیت مبارک عزیز مادر 💋🧿❤

شروع غذای کمکی مانیار مهتر حاجی

دونه الماسم💎امروز اولین غذا و اولین نشستنشو ثبت کرد تو قلبمون❤

غذلی-کمکی طاها

بعد آشپزی حالا نوبت خوردن🤤😋 شروع غذای کمکی گل پسرم😍😘 بزنید روی عکس تا کاملش رو ببینید😊