شش ماهگی نوزاد شاهان کزازی

شاهان تو این عکس شش ماهشه اولین غذاشو پنج ماه و ده روزگی شروع کرد ?♥️

لباس آشپزی کودک غزل پارسانيا

شش ماهگي فندق

لباس آشپزی کودک اهورا شاهی

آشپز کوچولو من تو جشن غذا خور شدنش???

لباس آشپزی کودک رادمهر محمدی

قناد کوچولو جذاب??‍???

لباس آشپزی کودک آروین و آرتین شفاعی

شروع غذای کمکیشون? با فرنی شروع کردیم?

جشن دندونی نوزاد محیا

نیمی ازسال به این زودی گذشت ،عزیزدلم شش ماهگیت مبارک

لباس آشپزی کودک ارشان

عشق کوچولوی تو ده ماهگی آشپزی میکنه با لباس آشپزی چندماهه??♥️♥️

هشت ماهگی نوزاد جانان خدائی

8ماهگیت مبارک تمام زندگیم???

آشپزکوچولو راوَش آزادمنش

کلی خوابش میومد قبل عکاسی ولی به محض دیدن خوراکیا خوابشو فراموش کردو شروع کرد به خوردن شکلاتای کروسان و بعدم نون باگت???

هشت ماهگی نوزاد selin

سرآشپزکوچولوی من ?‍? ب وقت هشت‌ماهگی? فندق مامان? سلین♥️?

غذا امیرعلی گودرزی

?غذا خور شدنت مبارک عزیز دلم?

۶ هامین کوهکن

قشنگ ترین هدیه ی خدا، زیبای دوست داشتنی من ماهگردت مبارک

سرآشپز رادمان گوهری

عسلچه ۶ماهه شد?????? سرآشپزکوچولو، منو بابایی عاشقتیم❤زندگیمون بااومدنت خیلی قشنگ تر شد???

تم اعداد سیده آوین بحرانی

من سر آشپز آوین هستم ، امروز هشت ماهه شدم و من میتونم بشینم و به تازگی سینه خیز میرم

۸ماهه حنا نوزاد

#من_هشت_ماهه_شدم?

هشت ماهگی نوزاد پارسا

شاید کوچولو باشی ولی بزرگترین دلخوشی منی ....???? هشت ماهگیت مبارک قند مامان ?

لباس آشپزی کودک رادین سیدآبادی

پسر عزیزترازجانم شش‌ماهگیت مبارکمون??‍?

لباس آشپزی کودک هانیسا بخشی

سرآشپز کوچولوی مامان?‍??? اولین غذا خوردنت مبارک جان دلم