۸ماهه شاهرخ

عشقم پسرم شاهرخ خان من ،اولین ماه رمضان باوجودت برامون پربرکت شد??♥️

لباس آشپزی کودک حنا نوزاد

#من_هشت_ماهه_شدم?

۸ماهه سورنا ساکی

ما به قربان تو رفتم و همانجا ماندیم... ?

مستر-هامین هامین عارفی نسب

ای بابا دیدین چیشد!!!!! مامان بالاخره موفق شد تو ۸ماه و ۱۹روزگی از من اثر کف پا بگیره??? خودمون میدونیم خیلی دیر بود ولی بقول مامان پاهای من الان تو خوشگلترین حالته هم تپله هم گردالو تازه انگشتای پام مث نخود فرنگی با نظم و ترتیب یکجا نشستن???

هشت ماهگی نوزاد امیرعباس خواجه عمید

من همانم که تویی از همه عالم جانش

۸ماهه کیان

ایده عکس

هشت ماهگی نوزاد مهرآفاق حسن زاده

دیگه نمیتونیم ازت عکس بیدار بگیریم ??