اولین-ماه-رمضان شاهرخ

عشقم پسرم شاهرخ خان من ،اولین ماه رمضان باوجودت برامون پربرکت شد🙏😍♥️

لباس آشپزی کودک حنا نوزاد

#من_هشت_ماهه_شدم😊

۸ماهه سورنا ساکی

ما به قربان تو رفتم و همانجا ماندیم... 🤍

اثر-کف-پا هامین عارفی نسب

ای بابا دیدین چیشد!!!!! مامان بالاخره موفق شد تو ۸ماه و ۱۹روزگی از من اثر کف پا بگیره😃😃😃 خودمون میدونیم خیلی دیر بود ولی بقول مامان پاهای من الان تو خوشگلترین حالته هم تپله هم گردالو تازه انگشتای پام مث نخود فرنگی با نظم و ترتیب یکجا نشستن😇🥰😁

هشت ماهگی نوزاد امیرعباس خواجه عمید

من همانم که تویی از همه عالم جانش

بارداری کیان

ایده عکس

دختر مهرآفاق حسن زاده

دیگه نمیتونیم ازت عکس بیدار بگیریم 🚶🤦