غذای-کمکی راوَش آزادمنش

کلی خوابش میومد قبل عکاسی ولی به محض دیدن خوراکیا خوابشو فراموش کردو شروع کرد به خوردن شکلاتای کروسان و بعدم نون باگت???

اولین-غذا-خوردن دل‌آرا سلیمانی

قربونت بشم که میخوای به مامانی کمک کنی ?