لباس آشپزی کودک راوَش آزادمنش

کلی خوابش میومد قبل عکاسی ولی به محض دیدن خوراکیا خوابشو فراموش کردو شروع کرد به خوردن شکلاتای کروسان و بعدم نون باگت😫🤣🥰

غذای-کمکی دل‌آرا سلیمانی

قربونت بشم که میخوای به مامانی کمک کنی 😘