موهبت-خدا دل‌آرا سلیمانی

عروسک قشنگ من ۷ ماهگیت مبارک 💕

موهبت-خدا دل‌آرا سلیمانی

قربونت بشم که میخوای به مامانی کمک کنی 😘