نه ماهگی نوزاد دل‌آرا سلیمانی

موهبت خدا، در پناه قران باشی??

دل-آرا دل‌آرا سلیمانی

? خرسی کوچولوی ما رفته به سرزمین خرسها تا باهاشون کلللللی بازی کنه و خوش بگذرونه?? ۷ ماه و ۱۵ روزگی ?مادر

دلآرا-سلیمانی دل‌آرا سلیمانی

بابا علی مهربونم روزت مباااارک ??

روز-مادر دل‌آرا سلیمانی

مامان جونم روزت مبارک ???

دلآرا-سلیمانی دل‌آرا سلیمانی

مامان جونم روزت مبارک ??

یک ماهگی نوزاد دل‌آرا سلیمانی

توی گالری گوشیم میگشتم ک عکس یک روزگیتو پیدا کردم قلب مادر ? یادش بخیر ????

چهل-روزگی دل‌آرا سلیمانی

دو قلب دارم یکی در طرف چپ یکی در طرف راست مرا تنگ در آغوش بگیر من این تن دو قلب را دوست دارم ?

اولین-غذا-خوردن دل‌آرا سلیمانی

قربونت بشم که میخوای به مامانی کمک کنی ?

دل-آرا دل‌آرا سلیمانی

زمستون امسال، وجود تو گرمابخش خونه‌ست..

دل-آرا دل‌آرا سلیمانی

من دارم‌ میرم واکسن بزنم ??

دلآرا-سلیمانی دل‌آرا سلیمانی

۳ ماه و ۳ هفته و ۳ روزگیت نازنینم...? زرد خیلی بهت میاد??

دل-آرا دل‌آرا سلیمانی

گل دراومد از حموم ? سنبل دراومد از حموم ?

یک ماهگی نوزاد دل‌آرا سلیمانی

دوست دارم آروم جونم...