ایده 🌠🌠آریا🌠🌠

🧿🧿نفسم به نفست بنده پسر زیبای من🧿🧿

پای-فرشته مهراد

قربون دست وپای نازت برم پسرکم

شادی شادی ارشادی

سلام سلام من دو هفتم شده مامان جون هنوز نرفته و قراره باشه تا روز بیستمم ، صورتم دونه های قرمز دراورده میگن بخاطر شیر مامانی هست که گرم بوده، از بس مامانی کاچی و ترک خورده انشالله زود خوب بشه و ردش نمونه😊