ایده مهراد

تو بهترین وخوشمزه ترین نوشیدنی دنیایی پسرکم

پسرکوچولوم مهراد

قربونت برم عزیزدلم اینم از ۳ ماهگیت واولین مهمونی رسمیت خونه فامیل دور دورت بگردم من

پسرکوچولو مهراد

اولین چهارشنبه سوریت مبارک عزیزدلمممم