پسرکوچولو مهراد

تو بهترین وخوشمزه ترین نوشیدنی دنیایی پسرکم

پسرکوچولو مهراد

قربونت برم عزیزدلم اینم از ۳ ماهگیت واولین مهمونی رسمیت خونه فامیل دور دورت بگردم من

ایده مهراد

اولین چهارشنبه سوریت مبارک عزیزدلمممم