بارداری ریحانه

. دختر گلم بدون ک برای اومدنت لحظه شماری میکنم چون قراره کلی عشقمو باهات شریک بشم و وجودتو پر از عشق کنم? . می‌دونی دردونه مامان، مامان چقدر دوست داره، بی نهایت منتظر اومدنت هستم، منتظر لمس دست هات.... . تو قراره بیای و خونواده کوچیک ما رو پر از عشق و شادی کنی، بدون ک مامان قدرتمندانه کنارت هست،چون تو هدیه خداوند به ما هستی

فندق-مامان مهراد

@itsmehradبیاین تو پیجم کلی عکس و استوری خوشگل دارم

فندق-مامان نلین

عشق مامانی بخدا

آیهان آیهان ابراهیمی

اولین یلدات مبارک عسلم❤??

آیهان آیهان ابراهیمی

خوشگل ترین شانس زندگیمون???