نفس-مامان-بابا مهراد

@itsmehradبیاین تو پیجم کلی عکس و استوری خوشگل دارم

دست مهراد

دل بندم ۱۰۰ روزگیت مبارک این عکس و تاخیرگذاشتم دوستت دارم عزیزترازجانم

ایده مهراد

اولین چهارشنبه سوریت مبارک عزیزدلمممم

متولد شدن نوزاد مهراد

اینم از اولین عکسهات روز بدنیا اومدنت توی بیمارستان