مرد-کوچک شاهرخ

غذاخور شدن نفس مامان????البته عکس با تاخیر گرفته شده

عکس نوزاد پسر سام

صدای خنده آن وگریه‌های بی امانت قشنگ‌ترین‌ ملودی زندگیمونه 40روزشدنت‌مبارک‌قشنگم 1401/1/19