آرسام arsam.jon

عشقِ من مبارکت باشه من و پدرت تا جایی که بتونیم همه چی برات فراهم میکنیم تا آرزوهای کوچیکت برآورده بشن .تو لایقِ بهترینایی پسرکَم

بهترین-جان امیرمهدی جهانگیری

۱ماهگیت مبارکمون باشه پسرم ??

زندگی-مامانشه دریا

زِ جـــان خوش تَر اگـر باشد تـــــو آنـے . . ?? قنادکوچولوی من قربووون دستای آردیت بشمم? پ،ن: ما دونات درست کردیمم با دریاجانمم امانمیدونم چرابهشون دست نزدازشون ترسید عجیب واقعا?? @darya_soudi_ 01.06.01??‍?

نفس-مامان نیکان

به وقت 11ماهگی

نفس-مامان کیان قدیانی

دالی

نفس-مامان رهام براری

اولین4شنبه سوری ??

نفس-مامان نلین

بماند به یادگار ۱۴خرداد