گوگولی شادی ارشادی

سلام سلام من دو هفتم شده مامان جون هنوز نرفته و قراره باشه تا روز بیستمم ، صورتم دونه های قرمز دراورده میگن بخاطر شیر مامانی هست که گرم بوده، از بس مامانی کاچی و ترک خورده انشالله زود خوب بشه و ردش نمونه?

لپ-قشنگ-من شادی ارشادی

مامان بزرگم ، ینی مامان بابام ، که مامان صدیقه بهش میگم میخواست منو تا از بیمارستان آوردن خونه ببره حموم بشوره ولی ازونجایی که بابابزرگم ینی بابای مامانم ، که بهش میگم باباحسن ، دکتر هست نذاشتن منو ببرن حموم و گفتن روز هفتم نافش میوفته بعد ببرید حموم چون الان ببرید یهو عفونت می‌کنه ، خلاصه روز هفتم فرا رسید ناف ما افتاد ... مامان اکرم و باباحسن دوتایی منو بردن و شستن ، شدم دسته ی گل ...?

بارداری شادی ارشادی

دیشب دردم گرفت ۲۱ آذر ماه همه چیز آماده کردیم از ساک بچه تا ساک خودم و چایی و خوراکی و... ولی انگار درد کاذب بود و من هنوز چشم انتظار شادی جونم هستم