لبیک-یا-حسین آیسان مولابیگی

خدایاتوروقسم به گردن تیرخورده ی علی اصغرحاجت همه ی حاجت منداروبده

لبیک-یا-حسین آوا

اولین محرم آوا جانم

لبیک-یا-حسین آوا

اولین محرم آوای عزیزم

اولین-اربعین ماهان دریس

اولین ماه محرم آقا ماهان

علی-رضائی علــــی جوووون

کاری کن بچت احساس خوشبختی کنه

علی-جون علــــی جوووون

مادرم، چرا منو با شیشه شیر تنها میذاری آخه ???

تولد یک سالگی کودک محمد مرصاد بیات

اربعین حسینی تسلیت باد?? # اربعین_۱۴۰۰

اولین-محرم نگار هنو باصری

سه ماهگی نگار کوچولو ک مصادف بود با اولین محرمش??