جشن-دندونی علــــی جوووون

دندونی علی جونی

عکس نوزاد پسر علــــی جوووون

تربیت کودک از شاخص های خیلی خیلی مهمه، ولی به راحتی انجام میشه

علی-جون علــــی جوووون

هشت ماهه شدی تموم عشق و نفس ما هشت‌ ماهه شدنت مبارک نفسم

علی-رضائی علــــی جوووون

مامانی قربون چشمات بره

علی-رضائی علــــی جوووون

مادرم، چرا منو با شیشه شیر تنها میذاری آخه ???

هویج علــــی جوووون

یعنی میخوان منو بپزن بخورن؟؟؟

ایده علــــی جوووون

با وجود تو خوبی های دنیا صد برابر شده ???

علی-رضائی علــــی جوووون

یک عدد خوشتیپ جاااان

یک-عدد-نفس علــــی جوووون

عشق مامان در حال کشف کردن دستش