علی-رضائی علــــی جوووون

دندونی علی جونی

علی-رضائی علــــی جوووون

تربیت کودک از شاخص های خیلی خیلی مهمه، ولی به راحتی انجام میشه

هشت ماهگی نوزاد علــــی جوووون

هشت ماهه شدی تموم عشق و نفس ما هشت‌ ماهه شدنت مبارک نفسم

علی-جون علــــی جوووون

مامانی قربون چشمات بره

ali-rezaee-1400 علــــی جوووون

مادرم، چرا منو با شیشه شیر تنها میذاری آخه ???

هویج علــــی جوووون

یعنی میخوان منو بپزن بخورن؟؟؟

خلاقیت علــــی جوووون

با وجود تو خوبی های دنیا صد برابر شده ???

علی-رضائی علــــی جوووون

یک عدد خوشتیپ جاااان

علی-جون علــــی جوووون

عشق مامان در حال کشف کردن دستش