علی-رضائی علــــی جوووون

دندونی علی جونی

علی-رضائی علــــی جوووون

تربیت کودک از شاخص های خیلی خیلی مهمه، ولی به راحتی انجام میشه

هشت ماهگی نوزاد علــــی جوووون

هشت ماهه شدی تموم عشق و نفس ما هشت‌ ماهه شدنت مبارک نفسم

لبیک-یا-حسین علــــی جوووون

کاری کن بچت احساس خوشبختی کنه

علی-رضائی علــــی جوووون

مامانی قربون چشمات بره

لبیک-یا-حسین علــــی جوووون

مادرم، چرا منو با شیشه شیر تنها میذاری آخه 😂😂😂

علی-رضائی علــــی جوووون

یعنی میخوان منو بپزن بخورن؟؟؟

عشق-مامان-و-بابا علــــی جوووون

با وجود تو خوبی های دنیا صد برابر شده 😍😍😍

موهبت-خدا علــــی جوووون

یک عدد خوشتیپ جاااان

ایده علــــی جوووون

هفت ماهه ما عاشقتر زندگی می‌کنیم 💕💕💕

علی-رضائی علــــی جوووون

عشق مامان در حال کشف کردن دستش