علی-رضائی علــــی جوووون

دندونی علی جونی

علی-جون علــــی جوووون

تربیت کودک از شاخص های خیلی خیلی مهمه، ولی به راحتی انجام میشه

علی-رضائی علــــی جوووون

هشت ماهه شدی تموم عشق و نفس ما هشت‌ ماهه شدنت مبارک نفسم

لبیک-یا-حسین علــــی جوووون

کاری کن بچت احساس خوشبختی کنه

علی-جون علــــی جوووون

مامانی قربون چشمات بره

علی-جون علــــی جوووون

مادرم، چرا منو با شیشه شیر تنها میذاری آخه ???

علی-جون علــــی جوووون

یعنی میخوان منو بپزن بخورن؟؟؟

عشق-مامان-و-بابا علــــی جوووون

با وجود تو خوبی های دنیا صد برابر شده ???

علی-جون علــــی جوووون

یک عدد خوشتیپ جاااان

علی-رضائی علــــی جوووون

هفت ماهه ما عاشقتر زندگی می‌کنیم ???

عاشقانه-پاییزی علــــی جوووون

عشق مامان در حال کشف کردن دستش