محصول delvin

اولین مروارید سفید روی لبخند قشنگت نشسته و من بی صبرانه منتظر مرواریدهای بعدی هستم

دفتر-خاطرات امیرعلی

"اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ" #دوماهگی

دفتر-خاطرات امیرحافظ یزدی

پارسال توهمچین روزی فهمیدم ک یه فرشته آسمانی تو وجودم داره رشد میکنه قد میکشه حالا تو همچین روزی تو بغلم داره شیطونی میکنه لبخند میزنه خدارو شاکرم واس همچین موجود زیبایی ???

شش ماهگی نوزاد Arda paşam?

?? بر کَف پایت بوسه میزنم لب هایم بوی بهشت میگیرند ... تو از بهشت نیامده ای تو؛ یا خود بهشتی !! یا بهشت از قدم های تو آمده... ??بماند ب یادگاری اثر کف پای آقا آردا? #شش ماهگی نوزاد ۱۴۰۰/۶/۱۱

دفتر-خاطرات Arda paşam?

?? بر کَف پایت بوسه میزنم لب هایم بوی بهشت میگیرند ... تو از بهشت نیامده ای تو؛ یا خود بهشتی !! یا بهشت از قدم های تو آمده... ??بماند ب یادگاری اثر کف پای آقا آردا? #شش ماهگی نوزاد ۱۴۰۰/۶/۱۱

دفتر-خاطرات همتاقرایی

اثر کف پا دخترم فدا پاهات بشم من همتای نازم ?

دفتر-خاطرات همتاقرایی

آلبوم خاطرات همتام