شش ماهگی نوزاد delvin

اولین مروارید سفید روی لبخند قشنگت نشسته و من بی صبرانه منتظر مرواریدهای بعدی هستم

دفتر-خاطرات امیرعلی

"اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَة وَ اَبیها وَ بَعْلِها وَ بَنیها وَ سِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ" #دوماهگی

دفتر-خاطرات امیرحافظ یزدی

پارسال توهمچین روزی فهمیدم ک یه فرشته آسمانی تو وجودم داره رشد میکنه قد میکشه حالا تو همچین روزی تو بغلم داره شیطونی میکنه لبخند میزنه خدارو شاکرم واس همچین موجود زیبایی 😘😘😘

دفتر-خاطرات Arda paşam🐣

👣🧿 بر کَف پایت بوسه میزنم لب هایم بوی بهشت میگیرند ... تو از بهشت نیامده ای تو؛ یا خود بهشتی !! یا بهشت از قدم های تو آمده... 💙🧿بماند ب یادگاری اثر کف پای آقا آردا💙 #شش ماهگی نوزاد ۱۴۰۰/۶/۱۱

شش ماهگی نوزاد Arda paşam🐣

👣🧿 بر کَف پایت بوسه میزنم لب هایم بوی بهشت میگیرند ... تو از بهشت نیامده ای تو؛ یا خود بهشتی !! یا بهشت از قدم های تو آمده... 💙🧿بماند ب یادگاری اثر کف پای آقا آردا💙 #شش ماهگی نوزاد ۱۴۰۰/۶/۱۱

آلبوم خاطرات کودکی همتاقرایی

اثر کف پا دخترم فدا پاهات بشم من همتای نازم 😍

دفتر-خاطرات همتاقرایی

آلبوم خاطرات همتام