هفته-۳۸-بارداری سلین احمدی فرد?❤️

امروز من و بابایی این قاب قشنگ و برات با عشق و کلی ذوق درست کردیم ?? بی صبرانه منتظر گرفتن دست های کوچولوت هستیم ?❤️ همه چی آماده تا تو فقط بیای و بشی پرنسس مامان و بابا ??? ? 1400/08/12

دختر نیلا

?? انگار قبل از آمدنت،تو را دوست داشتم! انگار تو را در جایی و در جهانی دیگر دیده بودم انگار همه آن چیزهایی را که دوست داشتم را میدانستی و همه آنها را در تو می دیدم... انگار تمام رویاهایم تکه تکه بهم چسبیده بود و آرزویی را که در دلم داشتم با حضور تو برآورده شد! همه چیز قبل از آمدنت شروع شده بود دوست داشتنت بهانه بود! من از قبل عاشقت بودم....

ایده zahra ramzani?

دختر نازم ?? منو بابایی منتظرتیم زیبای من ??