هفته-۳۸-بارداری سلین احمدی فرد?❤️

امروز من و بابایی این قاب قشنگ و برات با عشق و کلی ذوق درست کردیم ?? بی صبرانه منتظر گرفتن دست های کوچولوت هستیم ?❤️ همه چی آماده تا تو فقط بیای و بشی پرنسس مامان و بابا ??? ? 1400/08/12

بارداری نیلا

?? انگار قبل از آمدنت،تو را دوست داشتم! انگار تو را در جایی و در جهانی دیگر دیده بودم انگار همه آن چیزهایی را که دوست داشتم را میدانستی و همه آنها را در تو می دیدم... انگار تمام رویاهایم تکه تکه بهم چسبیده بود و آرزویی را که در دلم داشتم با حضور تو برآورده شد! همه چیز قبل از آمدنت شروع شده بود دوست داشتنت بهانه بود! من از قبل عاشقت بودم....

هفته-۳۸-بارداری zahra ramzani?

دختر نازم ?? منو بابایی منتظرتیم زیبای من ??