مشهد arsam.jon

وقتی میگم بیا عکسای قشنگ ازت بگیرم وتووژست گرفتن کمک میکنه 😍😍 دورت بگردم آرسام جونم #قلبمی #عمرمی

عکس طاها

💞😍💫🧡 به وقت چهار دست و‌ پایی کردن

مشهد محنا  زین العابدینی

قربونت بشم زائر کوچولو

عکس طاها

دلبرکم آنقدر بزرگ شدی که میتوانی بدون کمک بنشینی😍😘 عشق من دوستت دارم💞💓 خدا رو‌ شاکرم بخاطر داشتنت و لذت بردن از حضور شیرینت🤩

مشهد arsam.jon

یه دونه ی مامان امروز تصمیم گرفتم با این لباسایی که تازه اندازت شده ازت عکس بگیرم و تو هم با ژستای قشنگت کمک کردی که عکسات قشنگ تر بشه خدایا به خاطرِ این هدیه ی بزرگی که بهم دادی هزاران بار شکر #آرسام #ژستِ عکس #عشقِ ابدی ❤ #به وقتِ هفده ماهگی