مردکوچک-خانه محمد مهدی

اولین مسافرت محمدمهدی به شمال امیدوارم همیشه سلامت و دل خوشی داشته باشی و دور دنیارو بگردی. ????????????⛱️⛱️⛱️⛱️

مشهد arsam.jon

وقتی میگم بیا عکسای قشنگ ازت بگیرم وتووژست گرفتن کمک میکنه ?? دورت بگردم آرسام جونم #قلبمی #عمرمی

اولین-مسافرت محنا  زین العابدینی

قربونت بشم زائر کوچولو

عکس نوزاد پسر طاها

دلبرکم آنقدر بزرگ شدی که میتوانی بدون کمک بنشینی?? عشق من دوستت دارم?? خدا رو‌ شاکرم بخاطر داشتنت و لذت بردن از حضور شیرینت?

مشهد arsam.jon

یه دونه ی مامان امروز تصمیم گرفتم با این لباسایی که تازه اندازت شده ازت عکس بگیرم و تو هم با ژستای قشنگت کمک کردی که عکسات قشنگ تر بشه خدایا به خاطرِ این هدیه ی بزرگی که بهم دادی هزاران بار شکر #آرسام #ژستِ عکس #عشقِ ابدی ❤ #به وقتِ هفده ماهگی