عید-نوروز محمد مهدی  احمدی مهتاج

اولین مسافرت محمدمهدی به شمال امیدوارم همیشه سلامت و دل خوشی داشته باشی و دور دنیارو بگردی. ????????????⛱️⛱️⛱️⛱️

مشهد arsam.jon

وقتی میگم بیا عکسای قشنگ ازت بگیرم وتووژست گرفتن کمک میکنه ?? دورت بگردم آرسام جونم #قلبمی #عمرمی

اولین-زیارت محنا  زین العابدینی

قربونت بشم زائر کوچولو

کارت خاطرات اولین ها طاها

دلبرکم آنقدر بزرگ شدی که میتوانی بدون کمک بنشینی?? عشق من دوستت دارم?? خدا رو‌ شاکرم بخاطر داشتنت و لذت بردن از حضور شیرینت?

مشهد arsam.jon

یه دونه ی مامان امروز تصمیم گرفتم با این لباسایی که تازه اندازت شده ازت عکس بگیرم و تو هم با ژستای قشنگت کمک کردی که عکسات قشنگ تر بشه خدایا به خاطرِ این هدیه ی بزرگی که بهم دادی هزاران بار شکر #آرسام #ژستِ عکس #عشقِ ابدی ❤ #به وقتِ هفده ماهگی