نه ماهگی نوزاد محمدپارسا کریمی فرد

پسرم وقتی بهت نگاه میکنم نمیتونم وجود خدا رو منکر بشم آخه فقط خدا میتونه موجودی رو به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کرده باشه لحظاتی ناب در کنار فرشته کوچولوی زندگیم به وقت ۹ ماهگی

محمد-پارسا محمدپارسا کریمی فرد

پسرم پارسای عزیزم، برکف پایت بوسه می زنم لب هایم بوی بهشت می گیرند… از بهشت نیامده ای تو؛ یا خود بهشتی!! یا بهشت از قدم های تو آمده… به وقت 8 ماهگی

محمد-پارسا محمدپارسا کریمی فرد

پسرعزیزم درحال تلاش برای بازکردن جغجغه اسباب بازیش! 👏👏👏👏

محمد-پارسا محمدپارسا کریمی فرد

اولین بهار پسر دوست داشتنی من ! با هرچه دارم ثبت میکنم خاطراتت را عزیزترینم !

سه ماهگی نوزاد محمدپارسا کریمی فرد

😍عزیزترینم ماه رمضان ۳ ماهه شدی😍 و در گوشه ای از خاطراتت این ماه را گنجاندم و چقدر زیباست مرور خاطراتت پسرم