ده ماهگی نوزاد Vihan.karimi

شاهزاده کوچولوی مامان ? ما قبل از اومدن تو هم خیلی خوشبخت بودیم و عاشق ?‍❤️‍? اما..... بعداز تو زندگی معنا پیدا کرد، نفس کشیدن ،خوب بودن و تلاش کردن معنا پیدا کرد... بعداز تو صدای عشق و خنده و ذوق هر لحظه توی خونه میپیچه .... و ما یاد میگیریم ک باید عاشق تر باشیم ،خوشحال تر و امیدوارتر باشیم ؛چون یه شاهزاده داریم ک باید عشق و خوب بودن رو ببینه و یاد بگیره ?‍?‍?

محمد-پارسا محمدپارسا کریمی فرد

پسرعزیزم درحال تلاش برای بازکردن جغجغه اسباب بازیش! ????