دو ماهگی نوزاد هامین کوهکن

پسر قشنگم دوماهگیت مبارک سپری شدن روزهای اخر دوماهگی تو برمن بسیار سخت گذشت با مریضی دس وپنجه نرم کردم وبه امید دوباره بغل گرفتن وبوسیدنت خود را زود سرپا کردم تا نکند جایی از قلبت خالی ازمن شود خدارا شکرکه روزهای سختم پایان یافت وباز میتوانم باتمام وجود تورادر اغوش بکشم عزیزمادر

ماه-هفتم-بارداری کیان

هفته سی و دو بارداری

دفتر-خاطرات-کودکی سلین احمدی فرد?❤️

من ریخته ام در رگ تو شیره جان هی چرخ بزن در من و دل را بتکان این هم نفسی چه حس و حالی دارد در پیکر من دو قلب دارد ضربان ? #دخترم_زندگیم❤ 1400/05/25⏳? 26 week ?