اولین-سفر روشان

اولین سفر???

عید-قربان روشان

این داستان قربانی کردن روشان???

ایده روشان

عید قربان مبارک??

تم-جوجه روشان

دوباره رسیدیم به روزی که تو رو توی بغلم گذاشتند... به همین زودی یکسال گذشت... یکسال از باهم بودنمون... یکسال از نابترین لحظه های زندگیت... یکسال مثل یک چشم برهم زدنی گذشت... حال دیگه تو اون موجود ضعیف و بی اختیار نیستی... حالا دیگه میتونی آواهای با معنی بگی، منو بابایی رو صدا بزنی،راه بری،با دستای کوچیکت غذا بزاری دهنت و... دلبر کوچولویه من یکسالگیت مبارک??

ایده روشان

۱۳ بدر مبارک?

روشان روشان

تو زیبا ترین لبخند دنیا رو داری چه بی دندون چه با دندون? الان دوتا مروارید کوچولو اون پایین داری که وقتی میخندی خنده هات خیلی قشنگ تره?? ۱۴۰۱/۱/۳

ایده روشان

چشمهایت … چهارشنبه‌ سوری آخر سالند تمام دوستت دارم هایم میان فشفشه ها گم می شود و تمام بوسه هایم دود چشمهایت آتشی به پا کرده است تا واژه واژه برایت خاکستر شوم   ?اولین چهارشنبه سوریت مبارک?

نه-ماهگی روشان

اولین دندونت از خواب ناز بیدار شده و برای مامانو بابا دست تکون میده? روییش اولین مرواریدت مبارک??

ایده روشان

مهندس فقط خودت??

جشن ولنتاین کودک روشان

اولین ولنتاینت مبارک عشق جان❣️??

جوجه Helma sadat

ماه هشتم بارداری??

عشق روشان

بابایی روزت مبارک?

عشق روشان

میم مثل ما.... میم مثل مادر... و مادر شدن زیباترین اتفاق جهانم شد...

عشق روشان

اولین یلدا?

عشق روشان

۲۰۰ روزگی??

عشق روشان

واکسن چهارماهگی??️??

عشق روشان

صدروزگی?

عکس-شناسنامه روشان

نامت را روشان نهادیم به معنی روشن و درخشان ??