تن‌ پوش دندونی جانان خدائی

عشق مامان، بذار بهت بگم که تو الان توی شیرین ترین روزهای زندگیت هستی! ده ماهگی! تپل شدی و اون چند تا برنجک ریز روی لثه پایینیت خنده هات رو هزار برابر شیرین تر نموده.

دندان-درآوردن جانان خدائی

اولین مرواریدا مبارک زندگیم😘😍

دندان-درآوردن سوگل

مامانی قربون ژستت بشه🧿🧿🧿

جشن دندونی نوزاد آوا

رویش اولین مروارید مبارک خوشگل خانم

دندان-درآوردن مهدیار

پسرم روش مرواریدات مبارک