۱۰روزگی رهام براری

روز های زیادی با هم عاشقی کردیم، روز های زیادی هر نفسی که کشیدم یادم اومد که تو نفسم شدی روز های زیادی در دلم آروم آروم رشد کردی و بزرگ شدی حالا ۱۰ روزه که پا ب این دنیا گذاشتی و شدی همه دار و ندار منو بابایی😍💕 روزهایی که گذشت خوب بود، با همه سختی هایش شیرین بود. در عین عجیب و غریب بودنش. احساس اولین روز های مادری، اولین تکان هات و خیلی اولین های دیگر هیچ گاه فراموشم نمیشه ۱۰روزگیت مبارک