ایده طاها

یلدا، نشانی از آمدن زمستان?❄

هشتک-عکاسی دریا

دختر قشنگم در اولین شب یلدات آرزو دارم چشمهایت لبریز بارقه های امید لبانت با لبخند مهر کلامت آراسته به مهربانی نگاهت به محبت و زندگی به کامت باشد