هفت-ماهگی-آوا-جانمون آوا مانیان

--------------------------- زمان عجيب زود ميگذرد ، عجـــــيب! پرنسس زيباي من ! هفت ماهه شدي و باز هم شكــــر... شكوفا مي شوي و من شكوفا شدنت را غرق لذتم ! لذت از بودنت، خوب و صبور بودنت . . . اين روزها ؛ همچنان آواز ميخواني بلند،ولي با صداي كاملا ظريف و دخترانه. انگشت شصت پات رو ميخوري . . . و من از ديدن اين صحنه سير نميشم كه نميشم! غلت ميزني و قل ميخوري به هر طرف . . . من ! عاشقم تو را

عید نوروز آوا مانیان

اولین بهارت مبارک آرام جان مامان و بابا👨‍👩‍👧 پنج ماهگیت مبارک نبض زندگیمون💜 ۱۴۰۱/۱/۷🗓 ۱۱:۴۲🕰