همتا همتا قیاسوند

شب قدر رمضان۱۴۰۲

همتا همتا قیاسوند

فست فود سحر ۱۴۰۲

همتا همتا قیاسوند

باغ اقاجون ۱۴۰۲فروزدین

بهار همتا قیاسوند

باغ اقاجون ۱۴۰۲فروزدین

بهار همتا قیاسوند

باغ اقاجون ۱۴۰۲فروزدین

همتا همتا قیاسوند

اولین زیارت امام زاده شهر نهاوند و نذری همتا ۱۴۰۱ اردیبهشت

فروردین همتا قیاسوند

نوروز ۱۴۰۲ چهارمحال بختیاری

همتا همتا قیاسوند

اولین خرید عینک همتا اسفند۱۴۰۱

عید-نوروز همتا قیاسوند

نوروز۱۴۰۲ بوشهر اولین مسافرت همتا ۶ فروردین و ماه رمضان

همتا همتا قیاسوند

بالاخره تو هم با مای بی بی خداحافظی كردی عزیز مامان.سخت بود ولی تونستیم?باید ثبت بشه این عکس که بیاد بیاریم این روزها رو?‍??