مسابقه تابستان امیرعلی

اولین عید غدیر امیرعلی جان، با خط زیبای عمو جانش

عید غدیر امیرعلی

عیدغدیر مبارک

عید غدیر آمین شاهی

پسرم یک جان چه بُوَد تو صد جان منی ??❤️ همه زندگیم به قربونت پسر نازم آقا آمین???

عکس نوزاد پسر آمین شاهی

پسرم تو بی شک یکی از زیباترین خلقت های خدایی??❤️

عید غدیر آرمین مهدیان

خوشکل مامان که جان و نفسم به او وصله ممنونم آرمین جونم که در همه اعیاد و شادی ها تو رو دارم ..عید همگی مبارک ?