شام-غریبان محمد مهدی  احمدی مهتاج

پسرم میوه دلم از امروز  زمین به زیر دستها و پاهایت می باشد نازنینم آغاز چهاردست و پا  راه  رفتنت مبارک 👩‍👦♥👨‍👦🧿🧿🧿🧿👩‍👦♥👨‍👦 (مصادف با عاشورا 1400)

عکس-محرم محمد مهدی  احمدی مهتاج

دلبندم انشاالله که زیر پرچم امام حسین و علی اصغر بزرگ بشی. 🧿🧿🧿🧿👩‍👦♥👨‍👦