دوقلو-های-من برسام سیفی کناری

تا اومدم برم دنبال بارداری دیسک کمر عمل کردم و یکسال عقب افتاد الان ۶هفته هستم و دو هفته دیگه مطمئن میشم که دوتا هستید یا یکی فداتون بشم تو دلی های مامان بابا? فروردين 1401