عید نوروز برسام

تا اومدم برم دنبال بارداری دیسک کمر عمل کردم و یکسال عقب افتاد الان ۶هفته هستم و دو هفته دیگه مطمئن میشم که دوتا هستید یا یکی فداتون بشم تو دلی های مامان بابا😍 فروردين 1401