مکعب تاریخ‌شمار دریا آقاگلی

خیلیی زیاد گاه شمار و دفتر خاطرات دوست دارم،بی نهایت بدردم خورد?

دفتر داستان بارداری اهورا حاجی علی

عشق تو دلی مامان خیلی زود گذشت این ۴ ماه زودی بیا که منتظرتیم ?

بارداری دلا

امیدوارم همه خانوما حس قشنگ مادر شدنو بچشن ?خیلی خوشحالم ک میتونم دوران بارداریمو ثبت کنم

هشتک-عکاسی یاز سلیمی

برای چند سال بعد... . روز که پسرم خواندن یاد بگیرد این متن را میخواند و آن روز میفهمد که چقدر چشم انتظار آمدنش بوده ایم و با چه ذوقی قلم را بروی کاغذ به رقص در می آورده ام، روزی که آمال به یقین در می آید و خنده در تقویم ایام ثبت می شود؛ روزی که نوشتن یاد بگیرد در جوابم نامه ای خواهد نوشت و من چشم انتظار نامه اش می مانم، همانند آمدنش.. محمد سلیمی #پسرم

عکس نوزاد دختر نیلا

ممنون که شدی نیلای ما?خدایا چه جوری جبران کنم من? بالاخره فرصت شد دفتر خوشگلمو کامل کنم ?? این روزا رو برا تو ثبت میکنم فندق مامان چه لذت بخشه که الان قلبم بیرون میتپه???

بارداری سوین گلی

جان دلم بیصبرانه منتظرتم...