متولد شدن نوزاد آتریسا فتحی

وقتی اولین بار اتاق عمل صداشو شنیدم از سر شوق گریه کردم.همسرم پشت در اتاق عمل در انتظارمون بود وقتی منو از اتاق عمل بیرون آوردن همسرم باخوشحالی زیاد اومد پیشه ما و این بهترین خاطره ما شد

متولد شدن نوزاد مرسانا میرزایی

بعد 10 سااااااال منتظر خیلی چیزها بودم محمد زندان بودند برای یه شکایت الکی موقع زایمان نبود😞بعد اومد گل نخرید یه تک گل اورده بود مغازه هابسته بودن😫باشیرینی های خوشمزه😋حس غریبی داشتم پر اشک گنگ لال نمیدونم چه حسی بود اما نابه ناب بود براتون ارزو دارم😍💋

متولد شدن نوزاد آسنا آهنگری

جشن ده روزگی دخترم آسنا.‌‌.البته ما یکم دیرترگرفتیم‌ هم دخترم بزرگترشه هم من حالم بهتربشه

متولد شدن نوزاد آسنا آهنگری

جشن ده روزگی دخترم آسنا..البته آسنای من 17 روزش بود ک براش جشن گرفتیم..یخرده دیرتر گرفتیم ک من حالم خوب شه هم آسنا یکم بزرگتر بشه..

متولد شدن نوزاد آسنا آهنگری

جشن ده روزگی دخترم آسنا..البته آسنا 17 روزش بود براش جشن گرفتیم...یخرده دیرتر گرفتیم ک هم آسنا بزرگتر بشه هم من حالم بهتر بشه

متولد شدن نوزاد آسنا آهنگری

وقتی بعد اونهمه درد صدای گریه ی دخترموشنیدم اشک از گوشه چشمم ریخت فقط خداروشکر کردم که صحیح سالم بدنیااومد..هرچقدراصرار کردم که بیارین ببینمش پرستارای اتاق عمل میگفتن میترسیم بغلش کنیم خیلی کوچولوعه..بعد ک از اتاق عمل اوردنم بیرون شوهرمودیدم دستمو گرفت گفتم دخترمونو دیدی؟گف اره مگ توندیدی گفتم ن..گوشیشو دراورد عکسشو نشونم داد اینقدرخوشحال بودم دردخودم یادم رفته بود انگاری... خدایا فقط شکرت💖

متولد شدن نوزاد آسنا آهنگری

وقتی بعد اونهمه درد صدای گریه ی دخترموشنیدم اشک از گوشه چشمم ریخت فقط خداروشکر کردم که صحیح سالم بدنیااومد..هرچقدراصرار کردم که بیارین ببینمش پرستارای اتاق عمل میگفتن میترسیم بغلش کنیم خیلی کوچولوعه..بعد ک از اتاق عمل اوردنم بیرون شوهرمودیدم دستمو گرفت گفتم دخترمونو دیدی؟گف اره مگ توندیدی گفتم ن..گوشیشو دراورد عکسشو نشونم داد اینقدرخوشحال بودم دردخودم یادم رفته بود انگاری... خدایا فقط شکرت💖

متولد شدن نوزاد السا علیزاده

بی صبرانه منتظر آمدن تو بودم وقتی راهی بیمارستان شدیم دلم می لرزید انگار من نبودم که ۹ماه را لحظه شماری میکردم،می ترسیدم،اما وقتی که به تو فکر میکردم که درآغوشت میگیرم ومیبوسم ومیبویمت استرس وترس یادم میرفت...مرا بعد از کلی تست راهی اتاق عمل کردند قلبم داشت از جایش در می آمد جوری با مادروپدر وکریم خداحافظی می کردم که گویی آخرین دیدار است دستانم می لرزید فقط منتظر لحظه دیدار بودم...وقتی به دنیا آمدی وبرای اولین بار از پشت پرده صدایت را شنیدم طوری بهت زده بودم که گویی معجزه شده که همینطور هم هست تو معجزه بزرگ خدا به مایی.وقتی دیدمت اشک در چشمانم حلقه زد نمیتوانستم باور کنم که مادر شده ام وخداوند فرشته ای به قشنگی تو به ما داده.تورا چند لحظه ای روی سینه ام گذاشتند و تو سینه ام را مکیدی..خیلی حس خوبی بود حسی که نمیتوانم بیانش کنم حس مادر بودن...ازخدا بسیااار سپاسگذارم که حس مادر بودن را به من داد.مادر فرشته ی نازی مثل تو.بعد از عمل خیلی درد داشتم آنقدر به من مسکن وشیاف دادند که نگو.خیلی دردناک بود جای عملم به طرز وحشتناکی درد میکرد اما وقتی تورا درکنارم میدیدم درد یادم میرفت.خیلی اتفاقات افتاد درآن روزها من مختصری از خاطرات را برایت نوشتم خوشگلم. خیلی دوست دارم عزیز دل مادر...السای من...

متولد شدن نوزاد وفاءجعفری

تولد گل دخترم وفاءخانم...یکی ازبهترین اتفاقات زندگیم خداروبابت این اتفاق خیلی قشنگ شاکرم.

متولد شدن نوزاد مهنا تقی پور

عکس اولین ماهگرد مهنا خانوم

متولد شدن نوزاد مرسانا عبدالهی

گل دراومد از حموم بلبل دراومد از حموم🥰

متولد شدن نوزاد سامین

25♡11♡98ساعت 4♡25دقیقه شمابدنیااومدی و چون توشرایط کرونابودیم نزاشتن بابایی بیاد دیدنت مرخص شدیم همه توخونمون منتظرت بودن شماثمره ی عشق منوباباامیدی👨‍👩‍👦

متولد شدن نوزاد سورنا حبیبی

❤️💋💐🐣👩‍👦👶🏻👼🤱🏻🤰🏻

تم عکس بهاری کودک ايليا خسروي

به دنيا اومدن تو تولد دوباره ي من بود زندگي من با وجود تو زندگي معنا گرفت مامان بابا عاااشقتن😍

متولد شدن نوزاد جانان جهانگیری

دختر زیبای من جان جانانم چقدر برای دیدنت.گرفتن دستای کوچولوت.بوییدنت لحظه شماری میکردم تا اینکه... 98/9/18 ساعت 19:50 دقیقه طاقت نیاوردی ومامان رو به بزرگترین ارزوش رسوندی دوستت دارم عشق من

متولد شدن نوزاد مانیار احدی

شب قبل به دنیا اومدنت با عمه و عموت اینا رفته بودیم بیرون کلی خوش گذشت. قرار شد فرداش بازم بریم بیرون ولی دردونه مامان میخواست به دنیا بیاد. صبح روز پنجشنبه به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶ داشتی میگفتی که میخوام امروز بیام پیشتون. کم کم آماده شدیم و وسایلایی که از قبل برات گذاشته بودمو برداشتیمو راهی بیمارستان شدیم. قبل رفتن به مامان بزرگت خبر داده بودم. وقتی رسیدیم بیمارستان دیدم مامانمو خالم اونجان. بعد معاینه دکترا گفتن که باید بستری شم. دردام شروع شده بود ولی از ساعت ۳ بعدازظهر دردام بدتر شدن. تا اینکه ساعت ۱۰:۰۵ شب اومدی تو دنیامون.با دیدنت با بغل کردنت همه دردام تموم شد‌. نمیدونی چقد خوشحال بودیم. چشای بابایی از خوشحالی داشت میدرخشید. همه خوشحال بودن. مامان بزرگ بابابزرگ داییت عموهات عمه ت همشون اومدن دیدنمون. بیمارستان پر شده بود از شادی که تو با اومدنت اورده بودی. مانیار مامان خیلی دوستت دارم قندعسلم.

متولد شدن نوزاد نیروانا شیروانی

خیلی شاد بودم. و نیروانا به حدی تمیز و پاکیزه بدنیا اومد که دکتر میگفت تا حالا بچه به این تمیزی بدنیا نیاورده بودم همه کادر پزشکی از مژه های بلندش به شوق اومده بودند

متولد شدن نوزاد شاهان امینی

1398/10/12 Bod sate8:15 bod be donya omadi nafasam shahaanam tamame hastim 👶 doset daram maman noshin doset dare ta abaad

متولد شدن نوزاد آویسا آقایی پور

امروز یک هفتم شد و نافم هم افتاد 👼🏻

متولد شدن نوزاد شهزاد

اولین بار که بغلت کردم چندساعت بعداز عملم بود وحس اون لحظه ام توصیف نشدنیه خیلی خیلی حس خوبی بود بغل کردنت بوکردن لمس اون همه نرمی ولطیف بودنت😍 بابایی هم وقتی اولین بار دیدت از ذوق پاش سر خورد وافتاد تو بیمارستان😍😂وازاین صحنه فیلم هم داریم که وقتی بزرگ شدی نشونت میدم توهم بخندی😍😂

متولد شدن نوزاد سید یزدان حسینی

عزیز دلم یزدان جون تو هدیه قشنگی که خدا به منو بابا جونت داد خوش اومدی گلم

متولد شدن نوزاد کارن شیرازی

کارن مامان یازدهم اردیبهشت تولد بابا رضا بود وروزی بود که خیلی بارون میومد و من به بیمارستان رفتم که برای تولد پسر قشنگم بستری بشم خیلی دوست داشتم روز تولد بابا بدنیا بیای اما تو فردای اون روز یعنی12اردیبهشت پا بدنیا گذاشتی و زندگیمونو شیرین تر کردی... خوش اومدی پسر قشنگم

متولد شدن نوزاد کارن شیرازی

کارن مامان یازدهم اردیبهشت تولد بابا رضا بود وروزی بود که خیلی بارون میومد و من به بیمارستان رفتم که برای تولد پسر قشنگم بستری بشم خیلی دوست داشتم روز تولد بابا بدنیا بیای اما تو فردای اون روز یعنی12اردیبهشت پا بدنیا گذاشتی و زندگیمونو شیرین تر کردی... خوش اومدی پسر قشنگم

متولد شدن نوزاد سوین موحد

این روزها اگر عاشقانه سپری می شوند، به عشق بودن توست.

متولد شدن نوزاد سبحان کریمی

این عکس رو وقتی آقا سبحان ۳ روزه بود گرفتم بابای اقا سبحان روز دوم شناسنامه اش رو گزفته بود

متولد شدن نوزاد فرهان فاريابي

پسر کوچولوی عزیزم از وقتی وارد زندگیم شدی هیچ چیزی مثل قبل نیست زندگی بدون تو رو نمی تونم تصور کنم عزیزم به داشتنت افتخار می کنم و دوستت دارم تولدت مبارک

متولد شدن نوزاد مسيحا وحداني پارسا

سلام ماماني اون لحظه اى كه تو اتاق عمل صداتو شنيدم بهترين لحظه عمرم بود مامان جانم بي شك گوشام كرشده بودو هيچ صدايي جز صداي تو نميشنيدم بابايي تعريف ميكنه وقتي كه تو رفتي بيرون خيالش از سالم بودن تو راحت شده و بعدش همش نگران حال من بوده ساعت ١١شب روز ١١فروردين سال١٣٩٩رفتم توو اتاق عمل و شما ساعت١١:١٥دقيقه بدنيا اومدى و شدى تمام دنياى منوبابايي مرسي از بودنت بهترين هديه ى خدا هر لحظه خداروشكر ميكنم بِه خاطر داشتنت.

تم عکس بهاری کودک سیدکیان حسینی

کیان عزیزم فرشته آسمانی من و باباش روز سه شنبه سال۱۳۹۸/۰۵/۰۸(سال خوک)ساعت ۲۲:۱۰دقیقه در بیمارستان آرش تهرانپارس چشم به این دنیا گشود.من و بابایی تصمیم گرفتیم در تربیت کیان از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

متولد شدن نوزاد آلا قاجار

در انتظار اناردونه ی مامان

متولد شدن نوزاد آلا قاجار

توت فرنگی مامان به دنیا اومد ۲۰ فروردین ۹۹

متولد شدن نوزاد آلا قاجار

با تو انگار تو بهشتم

متولد شدن نوزاد آلا قاجار

با تو من مالک دنیام

متولد شدن نوزاد کیارش کریمی

روزی که کیارشا بردیم آتلیه که عکس 14روزگیشا بگیرم که باید میخوابید تا عکساش قشنگ بشه که طول مدت عکس برداری همش چشاش باز بود و بیدااار بیدار بود تازه گریه ام میکرد…

متولد شدن نوزاد رزمهر صدیقی

۹۸.۱۱.۰۷ساعت ۸:۴۰دخترم تو بیمارستان شمس به دنیا اومد

تم عکس بهاری کودک Ellarose asadi

٥ مهر ٩٨ بيمارستان اميد تهران - ساعت ١٢:٣٠ ظهر الارز بدنيا اومد. سزارين . مجيد و نذاشتن بياد تو اتاق عمل، ولي دكتر نازنينم ، خانم مژگان دانشور كل پروسه عمل و با گوشيش برامون فيلم گرفت ، و تو كليپ بيمارستان ثبتش كرديم.الارز ٣٥٥٥ گرم وزنش بود. شب و مجيد تو ماشين خوابيد، چون يك همراه بيشتر اجازه نميدادن(عمه جونم كنارم موند، مجيدم هر يكساعت ميومد بالا بهمون سر ميزد(با نگهبانه دوست شده بود).خيلي سختم بود راه رفتن ، به هزار زحمت راه ميرفتم . فردا ظهرم برگشتيم خونه. الهه و النا اومدن استقبالمون، بيمارستان.حاجي برامون گوسفند گرفت ،هرچند من خيلي موافق نبودم ، ولي به احترام اعتقادات خانواده مجيد پذيرفتم. يك هفته -١٠ روز مجيد خونه موند و كمكم ميكرد .٣ روز بشدت حالم بد بود، ولي بعدش بهتر شدم و ١٠ روز بعدم كامل روبراه شدم و راست راه ميرفتم. بعد از اتمام مرخصي هاي مجيد رفتيم خونه مامانم،١-٢ ماه اونجا موندم .

متولد شدن نوزاد لیام گون آبادی

پسر قشنگم یک‌ماهگیت مبارک. مامان خیلی دوست داره

متولد شدن نوزاد سید طه حسینی

روزی که به اشناها گفتیم که نی نی داریم 😂

تم عکس بهاری کودک آراد آزاد

خدایااا باتولد آراد انگار خودم بودم که تازه بدنیا اومدم تازه دنیارو قشنگیاشو مبچشم میدیم اصلا انگار تازه خدارو شناختم عظمتشو بزرگیشو و از همه بیشتر لطف مهربونیشوووو میدیدم و اینقدددددد با پوستو استخون حضور خداروکنارم حس میکردم

متولد شدن نوزاد مانا اسدی

زیباترین معجزه خدا

متولد شدن نوزاد رادين شعباني

تمام لحظه هاي عمرم بدرقه نفس كشيدن توست...👶🏼💙💙.

تم عکس بهاری کودک مرسانا ابراهیمی

این عکس متعلق به ۱۵روزگیش میشه حدودا که تشون داد دخترا بابایی هستن 😉

تم عکس بهاری کودک شهان جلالي

اقا شهان اينجا ٢٩ هفته بود كه تو شكمم مامانش بود ديگه نذاشت عكس هاي بعدي گرفته بشه و تو هفته ٣١ بارداري به دنيا اومد

متولد شدن نوزاد آرتین جون

سیب کوچولوی مامان، وقتی تو دلم بودی همیشه سیب کوچولو صدات میکردیم چون برامون مثل یه میوه ی بهشتی بودی😍 وقتی بدنیا اومدی و اولین بار روی ماهتو دیدم فهمیدم که درست مثل سیب بهشتی هستی سفید و لپ گلی و خوشگل😍دلم ضعف رفت با دیدنت...سیب کوچولوی خوشمزه ی مامان خیلی دوستت داریم😙😙

متولد شدن نوزاد رایان عرفانی

فرشته قشنگم با لباسی که خیلی ها میگن بش میاد 😍😍😍

متولد شدن نوزاد آرتین اسمعیلی

یک هفتگی آرتین کوچولوی ما❤😘

متولد شدن نوزاد ماتیار وحدی

سلام به همه‌ی خاله ها و عمو ها 😍 من بالاخره اومدم تو سن سی و هشت هفته و چهار روز 😍 تاريخ هفتم بهمن روز دوشنبه ساعت هشت و هشت دقيقه صبح با وزن سه كيلو و هفتاد و پنج گرم و قد چهل و شش سانتی متر 😍 تو بيمارستان ابن سينا دنيا اومدم 😍

متولد شدن نوزاد جانان اوجان عباسي

وقتي به دنيا اومدي قلبم دو تيكه شد و نصفش گذاشتن تو دستام ❤️❤️

متولد شدن نوزاد مهرسام اسناوندی

من به دنیا اومدم و شدم قشنگ ترین اتفاق زندگی مامان و بابا ❤️

متولد شدن نوزاد بنيتا عسگرى

زميني شدنت مبارك ❤️

متولد شدن نوزاد سلین آصفی زاده

سلینم خوش امدی😍

متولد شدن نوزاد نفس چشمه

خوش اومدی عشقم ❤زندگی مامان بابا❤

متولد شدن نوزاد مانلی اسحاقیان

به تو که فک میکنم ارام میگیرم تو شدی آرام جان و روح خسته من تو شدی امید هر لحظه و هر روز من من برای داشتنت به دستان خدا خیره شدم و خدا معجزه کرد مانلی قشنگم روز 4بهمن 1398 به دنیا اومد

متولد شدن نوزاد بارانا پارسایی

روزی که اومدی برف هم باخودت اوردی اونم بعد چند سال...هم خودت هم برف... روز اول تولدت نتونستم بیام ان آی سی یو ببینمت. روز دوم از تخت پایین اومدم ببینم میتونم راه برم بیام پیشت، تحمل کردم تا بالاخره دیدمت. بخاطر اینکه خیلی زود بدنیا اومده بودی تو بخش نوزادا بستری بودی خیلی کوچولو و بامزه بودی با کلی دردسر بالاخره تونستم یه عکس ازت بگیرم و بفرستم برا بقیه تا ببیننت😍

متولد شدن نوزاد هرمان خضرزاده

زندگي شيرينتر از هر زمان ممكن

متولد شدن نوزاد رویسا غفاری فام

یک ماهگی رویسا کوچولو

متولد شدن نوزاد کوروش شادمان فر

فرزندم با دنيا اومد تو به وجود قلبم پي بردم ❤️

متولد شدن نوزاد ملورین فصیحی

عروسک زیبای من! امروز روز توست🌸 🌸 دخترم یادت هست روزی که بعد نه ماه انتظار در آغوش گرفتمت تمام تنم پر شد از عطر تو؟ یادت هست چقدر بی تاب بوییدنت بودم؟ آن روز تو امدی و شدی عشق ❤❤

متولد شدن نوزاد محمد رضوانی مقدم

سلام عزیز مامان و بابا.پسر قشنگم روز ۵ دی ماه۹۸ ساعت۱۱:۱۵در بیمارستان مهر اهواز با وزن ۳ کیلو و قد ۴۸ سانت وارد دنیای ما شدی جانم.وقتی همون لحظه تو رو کنار من گذاشتن بهترین حس تمام عمرم بود ،دیدن روی ماه تو و پایان نه ماه انتظار قشنگترین لحظات بود واسه من...باباهم بیتاب دیدنت بود پشت در اتاق عمل اینو از تعریفای بقیه و حتی پرسنل بخش ریکاوری شنیدم که اصرار به دیدن من و تو داشته و همش پشت در منتظرمون بود و وقتی تو رو دیده بود سر از پا نمیشناخت و فورا عکس رو ازت گرفته و واسه همه فرستاده.اون عکسی که دست قشنگت رو چونته رو بابا واسه همه فرستاده بود و همه از دیدن تو و زیباییت به وجد اومده بودن...منم که توی ریکاوری بودم توی اون دو ساعت حسابی بیقرار و دلتنگ بودم که زود برم بخش و تو رو دیگه واسه همیشه توی بغلم بزارن...وای که عجب لحظات شیرینی بود .مامان جون و خاله مهتاب و دایی یعقوب و خاله زینب هم طبقه پایین منتظر ساعت ملاقات مونده بودن که بیان پیشمون😍😍😍

عکس عید نوروز آوا پیرنیا

عشق مامان, تو همون لوبیا کوچولوی تو دلمی که شکفتی. 😍این عکسو مامانی جون ازت گرفت و اومد به من گفت, خوشهال باش که زحمتت هدر نرفته دخترت خیلی نازه.😍 آوای دوست داشتنی من, امروز بهترین روز زندگی منه😊 دوست دارم. 😘

متولد شدن نوزاد جانان حسینی مقدم

آخرین یکشنبه بهمن ماه ماه من، ماه تو،ماه رسیدن تو به من و خدا را هزاران بار شاکرم برای بودنت... خوشحالم که امسال قطار بهمن تورا برایم هدیه آورد

متولد شدن نوزاد گوگردی

یه روز قشنگ از تابستون که فکر نمیکردم دخترام میخوان به دنیا بیان رفتم بیمارستان که صدای قلبشونو گوش کنم اون روز ۳۴ هفته و ۵ روز بود که فرشته هام تو دلم کنار قلبم بودن وقتی دکتر گفت قراره دخترای نازمو ببینم نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت... اخه یکم زود بود و میترسیدم مشکلی پیش بیاد اما خدای مهربون دوتا دخترامو سالم و پرانرژی بهم رسوند... خدای خوبم ازت ممنونم

متولد شدن نوزاد حسین چعبی

پسر عزیزم تو روز میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار به دنیا اومدی... درحالی که در بیمارستان جشن بود...و درحالی که بابا ۱۲۰۰ کیلومتر با ما فاصله داشت... من درحالیکه انتظار اومدن بابا رو میکشیدم به صورت ماهت نگاه کردم و اشک شوق ریختم... فردای تولدت بابا برای مرخص کردن ما رسید و جالب این بود که به تنها کسیکه اجازه آوردن گل طبیعی دادن بابا رضا بود...😍

متولد شدن نوزاد علی اصغر خوشنود

چه لحظه بود غم بزرگی رو دوشم بود درست ۳ روز بود مامان بزرگم فوت کرده بود من به خاطر قلبم باید ۱۷ اردیبهشت زایمان میکردم تو این مدت همش تو راه بیمارستان و بستری بودم درست ۱ روز میدم خونه بعد ۳ الی۴ روز بستری باز بستریم میکردم ۲۹ اردیبهشت بود با پای خودم بیمارستان رفتم تا باز چکاب شم گفتن بستری باید شم کیسه ابم پاره شده سریع بردنم اتاق عمل تنها بودم بعد که نی نی به دنیا اومد دکترم زنگ زد همسرم با مامانم و خواهرام اومدن نمیدونستم چه کار کنم بچه اولم بود بعد ۸سال خدا بهم داد چه روز سختی بود برام

متولد شدن نوزاد سورن باقري

اون روز ناباورانه نگات ميكردم..هنوز باورم نمبشد مادر شدم..دردي ك داشتم يادم رفته بود..فقط نگات ميكردم و زندگي جديدمون رو تصور ميكردم

متولد شدن نوزاد آرین حسن زاده

عشق جانم این عکس اولین روز دیدار ما بود روزی که 9ماه چشم انتظارش بودم.اون گل قشنگ رو هم داداشی و بابایی برامون آوردن که البته کلی ذوق کردم😉😍

متولد شدن نوزاد محمدرضا بهمنی

شما تو هفته 36 بدنیا اومدی و دنیامون رو قشنگ تر کردی خیلی حس قشنگ و تکرار نشدنی بود برام پسرم

متولد شدن نوزاد یوسف باقری

این عکس به سختی گرفته شد چون گسر بزرگم که 5 سال داره شیطتنش گل کرده بود و هی از روی پارچه رد میشد و اونو چروک میکرد. یوسف هم داشت دیگه عصبی میشد و همکاری نمیکرد. خلاصه ظرف 5 دقیقه 20 30 تا عکس گرفتم تا این عکس از توش دربیاد

متولد شدن نوزاد روشا جابری

وقتی واسه اولین بار این چهره و معصومو زیبارو دیدم انگار خدا عمر دوباره به من بخشیده بود لحظه ی تولدت بهترین لحظه ی عمرمه عشقه مامان 😘

متولد شدن نوزاد نیما

اولین بار که تو رو دیدم بلافاصله بعد از به دنیا اومدنت بود اون لحظه خیلی خدا روشکر کردم که تو سالم هستی

متولد شدن نوزاد روشا شعبانی

عزیزم خیلی خوش آمدی

جشن ولنتاین کودک عرشیا میرزائی

عرشیا تو تاریخ 98/8/28 ساعت 7:28 صبح روز سه شنبه تو بیمارستان عرفان نیایش بدنیا اومد... ترکیب 8 اعداد تولدش جالب بود... از اون جالب‌تر که کد ملی‌ 3 تا هشت داره و سریال شناسنامه هم 1 هشت که جمع عدد هشت‌ با هم می شه 8 تا....

متولد شدن نوزاد محمدطاهافارسی

چقدر لحظه رویایی بود وقتی بدنیا اومدی و گذاشتنت تو بغلم؛اون لحظه از صمیم قلب خداروشکر میکردم واسه این که یه فرشته شو برام فرستاد😍

متولد شدن نوزاد نیلا مریخی

نیلا خانوم برای اولین بار در ۴ روزگی رفت ماشین سواری،من و بابا و مامان و خاله الهام داریم میریم آزمایش تیروئید بدیم

متولد شدن نوزاد نیلا مریخی

امروز دخترم برای اولین بار حموم رفت،ساعت ۵ عصر به کمک خاله زینب و خاله الهام

متولد شدن نوزاد نیلا مریخی

امروز ۵ دی ماه اولین مهمونی دختر قشنگم بود که اینجا ۸ روزه شده

متولد شدن نوزاد یسنا موسوی

امروز تو به دنیا اومدی و من و بابایی خیلی خوشحال بودیم حتی باورمون نمیشد یه دختر نازی مثل تو داشته باشیم وقتی بغلت کردم احساس آرامش داشتم. یسنای من تو بهترین اتفاق زندگیم بودی

متولد شدن نوزاد آريا عباسي

يكماهگي آريا كوچولو

متولد شدن نوزاد آريا عباسي

يكماهگي آريا كوچولو

متولد شدن نوزاد آريا عباسي

يكماهگي آريا كوچولو

متولد شدن نوزاد Dorin nori

😍😍😍فرشته خونه ما توی این عکس ۱۴ روز از زمینی شدنت گذشته بود خیلی خوشبختم که خدا بهترین فرشتشو به من هدیه داده من همیشه ارزو داشتم یکی از فرشته هاش ماله من بشه که شد 😍😍😍

متولد شدن نوزاد امیررهام عباسی مقدم

روز مراسم عزاداری ششم امام حسین بود من اون روز توی مراسم شرکت کردم واز اول نگاهم به پسربچه ای بود که لباس علی اصغر پوشیده بود و باباش اونو روی دست گرفته بود برای زایمانم استرس داشتم به اون نوزاد نگاه میکردم وگریه میکردم واز امام حسین میخواستم که تورو سالم توی بغلم بزاره اون شب وقتی از مراسم داشتیم برمیگشتیم احساس درد کردم اما فکر نمیکردم دردهای زایمان باشه به بابات گفتم واون مامانمو خبر کرد وهمه اماده بودن تا اگر درد شدیدتر شد بریم بیمارستان یه چایی خوردم وبابامیقم کمی کمرمو ماساژ داد ودردهام خوب شد فکر کردم دردهای کاذب بوده وگفتم بخوابیم من خوب شدم اما به محض اینکه دراز کشیدم دردهای شدیدتر اومد سراغم وزمان گرفتم ودیدم منظمه خلاصه به سمت بیمارستان حرکت کردیم هنوز باورم نمیشد فردا صبح میبینمت انگار خواب میدیدم احساساتی شده بودم ومدام گریه میکردم همه نگران بودن وبرای سلامتی تو ومن دعا میکردن به زایمان نزدیک شدیم اما بندناف دور گردنت پیچیده بود ودکتر گفت باید بریم اتاق عمل اما باکمک ماماها وتلاش من تو قبل از رفتن اتاق عمل به دنیا اومدی❤ اون لحظه یه پسر تپل وپرمو رو دیدم که گذاشتن روی شکمم فقط از ذوق گریه میکردم وگفتم خدایاشکرت❤ تورو بردن تا به بابایی ومادربزرگ وخاله ودایی و...نشون بدن صدای جیع وخوشحالیشون رو از پشت در میشنیدم ولبخند میزدم دوباره اوردنت توی اتاق صدای گریه ات فضای اتاق رو پر کرد باورم‌نمیشد این صدای پسرمنه! به دکتر گفتم خواهش میکنم یکبار دیگه بیارید ببینمش اخه نفهمیدم چه شکلیه! تورو گرفتن روی دست ومن یه بار دیگه دیدمت پسرقشنگم! من عاشقت شدم دستات شبیه خودم بود مامانی باذوق گفت ببین! چقدر ناخوناش بلنده انگار خدا ساعتها برای اونا وقت گذاشته بود مژه های بلندت دلمونو برد هر پرستاری که توی اتاقمون میومد میگفت واای چقدر مو ومژه داره😍اولین باری که شیر خوردی بهتریین حس دنیا بود بدون هیچ دردسری شروع کردی به شیرخوردن ومن انقدررر لذت بردم که همش منتظر بودم تو گرسنه ات بشه تابهت شیر بدم بابایی مدام بغلت میکرد ومحو صورت ماهت میشد همه زنگ میزدن وتبریک میگفتن اولین شبی که پیشم بودی همش دوس داشتی توی بغلم باشی وشیر بخوری منم مدام قربون دست وپاهای کوچیکت میرفتم❤

متولد شدن نوزاد دلوان میرزایی

امروز 7 آذر 98 تو 39 هفته و 3 روز بدنیا اومدی دخترقشنگم... قشنگ ترین صدای دنیا، صدای گریه تو بود که اومدنت رو باهاش اعلام کردی خوش آمدی به زندگیمون فرشته کوچولو

متولد شدن نوزاد نيلايوسفي

عشقه من ٣ هفتش شد ديشب مامان كلي گريه كردي با ماماني مريم خوابونديمت

متولد شدن نوزاد شاهان پیر فلاح

بند دلم شاهانم امروز به دنیا اومدی تو ۳۸ هفته و دو روز خیلی اذیت شدیم ولی خدا خیلی بهمون کمک کرد خوش اومدی ارومه جونم

شب یلدا کودک ستین حیدری

بهترین حس رو داشتم وقتی بغلش کردم و اینکه فقط توی اغوش من اروم میشد دخترکم همسرم تمام روز رو استرس داشت بعد ازدیدن بچه حتی برای استراحت کوچکی هم از پیش ما نرفت از ذوق دیدن دخترش

متولد شدن نوزاد محمدحسام

خنده توی خواب اقا محمدحسام

متولد شدن نوزاد کیارش ابراهیمی

اولین تصویری که از تو دیدیم😍یه پسر بانمک و شیطون بلا، که از همون اول چشمات باز بود و همه جارو نگاه میکردی. البته داداشت بزرگترت بعد از تولد، فقط با دقت و سکوت نگاه میکرد اما تو گریه هم میکردی و دید میزدی🤔😁

متولد شدن نوزاد مریم جوادپور

بهترین حس دنیا بود وقتی برای اولین بار صورت نازشو خانم دکتر نشونم دادن و آوردن بوسش کردم عاشقتم من دخترم

متولد شدن نوزاد Dorin nori

دخترم اینم عکس اولین حمومت قربونت بشم فدای اون تعجبت بشم من تو دلیل شادی من و بابا کیانوشی

متولد شدن نوزاد تونای بهرام پور

چهارمین روز تولد دخترم

متولد شدن نوزاد دیانا یوسلیانی

بخاطر بودن در بخش مراقبت ویژه بعد متولد شدن در اغوش نگرفتمس و اینکه من جدا و پدرش جدا ب دیدنش میرفتیم این عکس برا ۲۰ روزگیشه ک واسش جشن گرفتم

متولد شدن نوزاد آرسام حسن زاده

بند دل مامان و بابا...بهترین حس دنیا لحظه ای بود که تو رو دیدم و تو آعوشم گرفتم❤💙❤

متولد شدن نوزاد نورا صفری

نوراجانم...فرشته کوچک من آمدنت مبااارک

متولد شدن نوزاد سیدابوالفضل حسن اصفهانی

یک ماهگی ابوالفضل مامان کوچولوی دوست داشتنی من

متولد شدن نوزاد مرسانا معلمی

وقتی به دنیا اومدی خوب و سرحال بودی..اما بعد سه روز زردی لعنتی اومد سراغت...خیلی طول کشید تا خوب بشی... نزدیک به چهل روووووز....اما شدتش 15 روز بود که ما اون مدت مرتب دستگاه اجاره می کردیم و تورو توش می خوابوندیم...دستگاه لعنتی.... مامانی تا صبح مواظبت بودم پوستت اذیت نشه...ولی صبوری کردیم و خداروشکر توهم خوب شدی... مامانی فدات بشم...نگا چه ناز خوابیدی.... دختر صبور و باهوش و عاقلم...

متولد شدن نوزاد محمد طه

چه زیبا گفت شاعر ... نفسم به نفست بند است😌 داستان دنیا اومدنت رو باید کتاب چاپ کرد... اوائل هشت ماهگی بودم که شدیدا افسرده ودپرس بودم دوتا اجیات منو اذیت میکردن از طرفی که بارداریت باب رضایتم نبود و ناخواسته باردارشده بودم اوقات سختی رو میگذروندم ، خونواده ام چند وقت بود مهمون امام رضا بودن و من دلم پرمیکشید برا زیارت اما با اون حالو روز بعید میدونستم برم زیارت🙁... اما یهوو یی وبدون برنامه امام رضا مارو طلبید و سر یک روز و یه شب بار سفرروبستیم وراهی شدیم🤭 دل تو دلم نبود برم زیارت اقا وکلی دردودل کنم...بعداز سه روز مسافت راه رسیدیم مشهد بعد از استراحت رفتیم زیارت من بادلی پراز غصه دعا میکردم که حالم بهتر بشه و طلب صبروتحمل میکردم که بتونم این یه ماه اخربارداری رو به خیر بگذرونم و.. بایه حال عجیبی برگشتیم خونه وشبش رااحت خوابیدم روز بعد رفتیم گردش غروب برگشتیم خونه یه دوش اب گرم گرفتم که خستگی در کنم ،اما زیردلم تیر میکشید موقه ی خواب نفسم تنگ میشد اینور وانور میکردم خوابم نمیبرد تا ۶صبح دردام بیشتر شد و غیرقابل تحمل بزور راست میشدم،رفتیم به نزدیکترین درمانگاه برا چکاپ گفتن باید متخصص وزیت کنه من چنان دلم لرزید که حالم بدتر شد،متخصص که وزیت کرد گفت بلندشو عزیزم تا دوساعت دیگه زایمان میکنی من وحشتزده گفتم چییییی😨 گفت چیزی نمونده زایمان کنی ونامه بستری توزایشگاه رو برام نوشت من پرسیدم چطور ممکنه من هنوز ۸ماهم تموم نشده و قبل این دوزایمان سزارین داشتم.. گفت عزیزم دهانه رحمت کاملا بازه و بچه کوچولو ،هرآن احتمال زایمان هست سریع برو زایشگاه من تواین عالم نبودم که خودمو تو زایشگاه دیدم ،اخه چطور ممکنه من الان تو این وضعیت نه امادگیشو داشتم نه وسایلی همراهم بود نه از حال دوتااجیت خبر داشتم دنیا رو سرم خرااب بود خلاصه درد هی درد اماخبری ازت نبود کیسه ابم خشک شد وتو دنیا نیومدی دیگه نای گریه کردن نداشتم برا ۱۹ ساعت دردکشیدم واخرش رفتم اتاق عمل و..بعداز نیم ساعت دنیا اومدی دکترتورو نشونم داد من که حال کبود تورو دیدم از ترس بیحال شدم 😥بعدکلی زجروشکنجه فکر کردم از دستت دادم😓 یه ریز اشک میرختم چشام کاسه ی خون شده بودباصدای دکتر میگفت که میگفت بچه ات سالمه به خودم اومدم و یه لحظه اروم شدم و خوابم برد ..خلاصه ۲۴ساعت توnicuبستری بودی و بعدش به بغلم اومدی🥰 خداروشکر کردم که همچین اتفاقاتی رو تو حریم شاه خراسان برام قسمت کرده بود ، معجزه ای بود درجوار امام رضا تا ۲۱روزگیت مشهدبودیم🤗 عکس یه هفتگی رو با پارچه چندماهمه گرفتم دانی شوهرخاله بهار برام از تو خونه سوسنگرد تا مشهد باخودش اورد که اولین عکستو اگرچه هنوز ریزه میزه بودی برات ثبت کنم وچنین شد خاطره ی تولد تو ....💋❤

متولد شدن نوزاد امیر محمد شیخ

امیر محمد بهترین اتفاق زندگی...

متولد شدن نوزاد کارن کوخایی

خوشحالي، يعني، وجود اين فسقلي، بعد از ١٣ سال، تو خونمون، خدايا شكرت

متولد شدن نوزاد محمد طه

*عکس مادبزرگها *عکس یه هفتگی با پارچه ماهگرد چندماهمه *زیردستگاه بودنم ،برا رفع زردی *بازگشت به دیار باهواپیما ۲۰ روزگی *سایز دست وپا *عکس یکماهگی

متولد شدن نوزاد محمد طه

یکماه زودتر از دلم جدا شدی و وصل شدی به بغلم بزرگ مرد اینده ی من محمد طه👶💋 مسافرت بودیم ، وتو درحریم شاه خراسان به دنیا اومدی😊

متولد شدن نوزاد آرین

اولین حمام آرین💙

متولد شدن نوزاد مرسانا جبارزاده

دختر نازنینم هدیه ی خدای زیبا خوش اومدی به دنیا😍😍

متولد شدن نوزاد مرسانا معلمی

دخترکم شیرین ترین میوه ی زندگی منو بابایی تو بعد از 39 هفته و 2 روز زندگی کردن تو دل مامانی به این دنیای پر هیاهو پا گذاشتی و اومدی تو بغل مامان بابایی یه روز بهاری و افتابی و زیبا که هوا گرمای تابستونی داشت ساعت 3/5 عصر روز 26 ام خرداد ماه 1398 اون روز صدای زیبات همه جا پیچید و قدم به دنیای ادم بزرگا گذاشتی خاطره ی این روز قشنگ هرگز از یاد منو بابایی پاک نمیشه عاشقتیم دخترکم کوچولوی ما

متولد شدن نوزاد امیر سام بختیاری

یکی یدونم خوش اومدی ❤️❤️😍😍

تم عکس پاییزی نوزاد شایلین بکی

زیباترین نعمت دنیا مال منه وقتی بابات سما رو دید متعجب زده بود و مشخص بود که احساس پدر شدن آن لحظه شروع شد

متولد شدن نوزاد مستانه بیک زاده

جانیارم‌ پسرم روزی که تو به دنیا اومدی بهترین روز زندگی منو بابا جلال بود... تو فرشته ی خوشگل زندگی منو بابایی هستی

متولد شدن نوزاد سید ابراهیم پروانه

بهترین روز زندگیم بود نمیتونستم توصیفش کنم هرچند روز قبلش خیلی ادیت شدم ولی همه چی از یاد بردم مرسی که وارد زندگی ما شدی زندگی‌ما شیرین کردی

متولد شدن نوزاد آراز  شافعی

🧿💙27/5/98💙🧿

متولد شدن نوزاد آرین

آرین جون

متولد شدن نوزاد آرین

آرین جون