جشن دندونی نوزاد هامون سلطانی

نخستین دندان های هامون جونم

تم جشن دندونی آراد اکبرزاده

سلام سلام صدتا سلام من اومدم با دندونام یواش یواش و بیصدا شدم جزء کباب خورا🤓

شش ماهگی نوزاد علی سروستانی

شیش ماهگی علی آقا

تم جشن دندونی سیدمحمدحسام میری کوهانی

سیدمحمد حسام جون داره یه دندون🌹🌹🌹قند میخوره از قندون فرشته ای مهربون🎉🎉🎉آورده براش یه دندون آش بخورید نوش جان🥣🥣🥣آش دندونیه سید جون😘😘😘