اولین-رویش-مروارید نیکان

اولین مروارید گل پسری💙🧿

جشن دندونی نوزاد آرن طلوعی

آرن داره دو دندون قند میخوره از قندون💙🦷

شش ماهگی نوزاد آرشام قادری

زردی من ازتو سرخی توارمن اولین چهارشنبه سوریت مبارک پســــرم

جشن-دندونی طاها

امیدوارم زندگیت همچون مرواریدهای داخل دهانت سفید و درخشان باشد😍😘

اولین-رویش-مروارید محمد مهدی  احمدی مهتاج

🧿🧿🧿♥♥♥ سلام سلام صدتا سلام من اومدم با دندونام میخام نشونتون بدم صاحب مروارید شدم یواش یواش و بیصدا شدم جز کباب خورا رویش اولین مروارید لبخندت مبارک پسر عزیزم 🧿🧿🧿🧿♥♥♥♥