اولین-رویش-مروارید پناه حیدری

قشنگ ترین خنده دنیا به نی نی ها تعلق داره چه بی دندون باشن چه یه مروارید سفید کوچولو داشته باشن...اولین رویش مرواریدت مبارک دخترم??1400/3/20

اولین-رویش-مروارید پناه حیدری

اولین مرواریدت مبارک باشد پناه من ?? 6ماه و 18روزگی

عشق رهام براری

تجربه ی اولین ها همیشه یه جور دیگه قشنگه مثل اولین کلمه ای که میگی ... اولین باری که نشستی ... اولین باری که راه بری .... و حالا اولین مروارید کوچولوت مبارکمون باشه عشقه مامان و بابا ۷ماهگی اولین دندونت جوونه زد و حالا ۱۱ ماهته و ۸تا دندون کوچولو داری ? @roham.barari

اولین-رویش-مروارید نیکان

اولین مروارید گل پسری??

اولین-رویش-مروارید آرن طلوعی

آرن داره دو دندون قند میخوره از قندون??

اولین نشستن نوزاد آرشام قادری

زردی من ازتو سرخی توارمن اولین چهارشنبه سوریت مبارک پســــرم

تخته-سیاه-فانتزی طاها

امیدوارم زندگیت همچون مرواریدهای داخل دهانت سفید و درخشان باشد??

ده ماهگی نوزاد محمد مهدی

???♥♥♥ سلام سلام صدتا سلام من اومدم با دندونام میخام نشونتون بدم صاحب مروارید شدم یواش یواش و بیصدا شدم جز کباب خورا رویش اولین مروارید لبخندت مبارک پسر عزیزم ????♥♥♥♥