آموزش بازی با نوزاد 6 ماهه و افزایش توانمندی - چندماهمه

روش های عالی بازی با نوزاد ۶ ماهه و تقویت مهارت ها

 بازی با نوزاد در تقویت مهارت های حرکتی، زبانی، اجتماعی و هوشمندی تاثیر زیادی دارد.  در اینجا مجموعه ای از ایده های بازی با کودک وجود دارد که فقط برای سن ۶ ماهگی مناسب است.