آمورش ساخت کاردستی در خانه - چندماهمه

آموزش ساخت کاردستی کودک در خانه

ساخت کاردستی می تواند به شکوفایی خلاقیت و استعدادهای کودک کمک شایانی کند. در اینجا روش درست کردن چندمدل کاردستی با وسایل ساده و حتی دور ریختنی یاد داده شده است.

آموزش بازی با نوزاد 6 ماهه و افزایش توانمندی - چندماهمه

روش های عالی بازی با نوزاد ۶ ماهه و تقویت مهارت ها

 بازی با نوزاد در تقویت مهارت های حرکتی، زبانی، اجتماعی و هوشمندی تاثیر زیادی دارد.  در اینجا مجموعه ای از ایده های بازی با کودک وجود دارد که فقط برای سن ۶ ماهگی مناسب است.