کنارآمدن با جدایی

در این ماه و چند ماه آینده نگرانی از جدایی در نوزاد به اوج خود می رسد. با وجود اینکه وابستگی نوزاد به والدین و ترس از بودن با سایرین طبیعی است، در این مرحله ماندن نزد پدر بزرگ و مادربزرگ و پرستار کودک بسیار مشکل خواهد بود. به اطرافیان بگویید که به آرامی به او نزدیک شوند و اجازه دهند او اول به سمتشان حرکت کند.

می‌توانید برای کنار آمدن با استرس به او پستانک بدهید. مکیدن پستانک یکی از بهترین روش‌های آرام کردن کودک توسط خودش است.


ترفندهای سفر

به دلیل اضطراب از جدایی، دور شدن کودک برای هر مدت زمانی کار سختی خواهد بود. اما می‌تواند با شما بیاید. او با محیط اطراف و چهره‌های جدید آشنا می‌شود و پیش بینی کردن را دوست دارد. پس در جاده بودن باعث از بین رفتن احساس امنیت و تکراری بودن خواهد شد، به ویژه اینکه محیط‌ها و افراد جدید را می‌بیند.

در این سن او متوجه مفهوم سفر نیست اما تشخیص می‌دهد که به محلی جدید و ناآشنا وارد شده است. برای بدرفتاری و بهانه گیری آماده باشید و از وسایل مختلفی مانند کتاب‌های تصویری، اسباب بازی‌های تولیدکننده صدا، بلوک‌های خانه سازی، اسباب بازی‌های دستی و اشیایی که حواس او را پرت می‌کند، استفاده نمایید. سعی کنید مسیرخود را از عوامل نا آشنا دور کنید تا نوزاد تحت فشار  استرس قرار نگیرد.

اگر هنوز پستانک می‌خورد، بهتر است آن را همراهتان بردارید. همیشه وقتی به آنها نیاز دارید، غیبشان می زند.

به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.