شناخت اشیا

کودک شما حالا سعی می‌کند با لرزاندن، ضربه زدن، انداختن و پرتاب کردن اشیا قبل از روش جویدن، آنها را بشناسد. ایده اینکه با اشیا کاری انجام می‌دهید و کودک را در شناخت بهتر محیط یاری می کنید، در حال شکل گرفتن است پس لازم است که اشیای قابل ضربه زدن، چرخاندن، لرزاندن، پرتاب کردن و باز کردن در اختیار او قرار بگیرد.

نوزاد از اسباب بازی‌هایی که کاربرد خاصی دارند مانند تلفن لذت می‌برد. اگر خودش نمی‌تواند گوشی تلفن را دم گوش بگذارد شما این کار را برایش انجام داده و وانمود کنید که در حال برقراری یک مکالمه هستید. 

نام بردن اسم اشیا 

با نام بردن اسم اشیا و اعضای صورت منتظر نشان دادن آنها توسط کودک باشید (مانند چشم، بینی یا دهان).

همچنین در این مرحله کودک دوست دارد افتادن اشیا و سپس برداشتن آنها و تکرار این رویه را ببیند. او سعی می‌کند شما را دیوانه کند. تکرار این کارها برای نوزاد جذاب است و به صورت طبیعی دوست دارد آنها را ببیند.

در طی چند ماه آینده او از اشیا برای اهداف مشخص مانند شانه زدن موها، نوشیدن و صحبت کردن با تلفن اسباب بازی‌اش استفاده می‌کند.

به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.