آزمایش ، آزمایش ...

در حال حاضر ممکن است به نوزاد خود بگویید که موهای خواهرش را نکشد، یا تلفن اسباب بازی نیست و نباید جغجغه اش را پرتاب کند. در این سن نوزاد شما اولین سرپیچی ها را از دستورات شما آغاز می کند. او واقعا بی ادب یا خشن نیست او فقط یک نوزاد معمولی و کنجکاو است.  

نوزاد خیلی راحت همه حرف هایی که چند ثانیه پیش به او زده اید را فراموش می کند، پس سخت نگیرید و بهترین راهکار استفاده از یک " نه" ساده است. سپس حواس او را از کار خرابکارانه ای که دارد انجام می دهد پرت کنید. 


مشخص کردن نحوه ارتباط با اشیا

نوزاد شما شروع به درک چگونگی ارتباط اشیا با یکدیگر در فضای سه بعدی می کند. او اکنون ممکن است بتواند اشیا را گروه بندی کند و اسباب بازی های کوچک و بزرگ را در دو گروه جای دهد.   نوزادان به صورت غریزی اجسام را با داخل هم گذاشتن جمع می کنند و هر چقدر بزرگتر می شوند، تلاش می کنند تا اشیا را بیشتر درون یکدیگر قرار دهند.

اگر نوزاد شما خودش را در آینه می بیند و تحسین می کند و ناگهان شما پشت سر او جلوی آینه ظاهر می شوید، او به جای اینکه شما را در آینه ببیند ، فکر می کند که دارد مستقیم به خود شما نگاه می کند و درکی از تصویر شما در آینه ندارد.

یک بازی ساده  در این سن مثل دالی موشه می تواند برای نوزاد خیلی مهیج و جذاب باشد، او در حال درک موضوع درک بقا شی است(که یک شی را نمی تواند ببینید اما هنوز هم می تواند وجود داشته باشد) و بازی هایی که در آن مردم یا اشیا  ظاهر و ناپدید می شوند را خیلی دوست دارد. 

کودک شما اکنون می تواند به عقب برگدد و با پیچ و تاب خوردن فرار کند یا بنشیند. این توانایی او را قادر می سازد که برای مدت زمان بیشتری بازی کند و لذت ببرد.

به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.