علایم زبانی  نوزاد

اگر بخواهید علایم زبانی را به کودکتان معرفی کنید، حالا زمان آن فرا رسیده است. درک او از زبان و مهارت‌ها سریع 

تر از توانایی‌اش برای صحبت کردن پیشرفت می‌کند. برای مثال بیشتر بچه‌ها قبل از اینکه بتوانند بگویند خداحافظ یا آنجا را نگاه کن (سن 1 سالگی) می‌تواند دست خود را تکان دهند.

ابزارهایی به او بدهید تا بتواند از آنها برای بیان خودش استفاده کند. البته روش اشاره به معنی کاهش گریه کردن یا بد اخلاقی نیست بلکه او یاد می‌گیرد که از علایم هم استفاده کند.

برای شروع سعی کنید با دست در زمان استفاده کردن از کلمات معمول مانند کتاب یا گرسنه استفاده کنید. به تدریج کودک می‌تواند از علایم برای نشان دادن مفاهیم پیچیده‌تری مانند من شیرم را تمام کردم استفاده کند و شیشه شیر خود را در بالای شانه‌ بگیرد و نشان شما دهد.

و نگران نباشید: استفاده از علایم، ارتباطی با پیشرفت یادگیری در صحبت کردن ندارد. در واقع در بهبود مهارت‌های زبانی‌اش مؤثر است.


چپ دست یا راست دست؟

نوزاد ممکن است مدتی از یک دستش استفاده کرده و سپس به سراغ دست دیگر برود. اما نمی‌توان به درستی تا سن 2 یا 3 سالگی در مورد راست دست بودن یا چپ دست بودن او قضاوت کرد.

سعی نکنید که در این موضوع دخالت کنید. برای مثال وقتی یک کودک چپ دست است او را مجبور نکنید که از دست راست استفاده کند، ممکن است گیج شود و مشکلاتی در زمینه هماهنگی چشم، دست و دست خط پیدا کند.


بازی کردن

بچه‌ها عاشق بازی کردن هستند به ویژه اگر با صدا و زبان همراه باشد. گاهی اجازه دهید او شما را رهبری کند و صداها را تقلید کنید. وقتی که نوبت شما رسید می‌توانید آموزش دهید و با صداهای حیوانات شروع کنید.

این نوع بازی‌ها را می‌توان هر جایی انجام داد. هنگامی که در وان حمام قرار گرفته با شنیدن صدای آب شگفت زده می‌شود. به او یاد دهید که چگونه صدا تولید کند و سپس نوبت او  برسد.

به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.