کشف با دست‌ها

با رسیدن به 6 ماهگی کنترل کودک بر روی دست‌ها آن قدر شده است که بتواند اشیای کوچک را به دنبال خود بکشد. او ممکن است آنها را نگیرد اما با خود بیاورد.

می‌توانید با جایگزینی اسباب بازی در دسترس و انتظار برای نزدیک آوردن آن این مهارت را تمرین کنید. در ماه آینده و پس از آن او یاد می‌گیرد که اسباب بازی‌های بزرگ‌تر را بردارد و اشیا را از یک دست به دست دیگر بدهد.

به او اسباب بازی‌ها یا جغجغه‌های کوچک بدهید تا آنها را در دست بگیرد. سپس کمک کنید تا آنها را به دست دیگر منتقل کند. وقتی یاد بگیرد که اشیا را منتقل کند، دنیای جدید تری رو به روی این موجود کوچک باز خواهد شد و از این بعد با دو دستش بازی می‌کند.


پر حرفی برای نوزاد

کودک در این سن مانند شما دنیا را می‌بیند و می‌شنود. مهارت‌های ارتباطی‌اش سریعاً در حال پیشرفت است و صداهای مختلفی را تولید می‌کند. صداهای او نشان دهنده تمایل یا پاسخ به اشیا است مانند شادی، اشتیاق یا حتی رضایت از مشکلی که حل شده است.

در این سن تقریباً نیمی از کودکان تولید آوا دارند و هر صدا را چندین بار تکرار می‌کنند مانند با، ما، گا یا سایر ترکیبات مصوت و صامت. برخی نوزاد ها هم از ترکیبات صوتی پیچیده‌تری استفاده می‌کنند.

می‌توانید با تقلید صدا و بازی کردن، آنها را تشویق کنید. یا وقتی صدایی را می‌شنوید که متوجه اش نمی‌شود با گفتن بله آن یک ماشین است یا ببین چ رنگ قرمز روشنی دارد به او پاسخ دهید. آن‌ها از تشویق شما لذت می‌برند و گفتگو را ادامه می‌دهند.

اگر بفهمند که شما به همه چیز گوش می‌دهید بسیار لذت می‌برند. سعی کنید مکالمه را آسان کنید: در حالی که او صحبت می‌کند شما گوش ‌دهید و سپس سؤال پرسیده و منتظر پاسخ بمانید


به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.