تشخیص بهتر اشیا

کودک در شناسایی اشیا بسیار کوچک و دنبال کردن چیزهای متحرک ماهر تر می‌شود. در این مرحله می‌تواند پس از دیدن بخشی از یک چیز تمام آن را تشخیص دهد مانند اسباب بازی مورد علاقه اش که در زیر میز افتاده است. این خود اساسی برای بازی قایم موشک است که در ماه‌های بعدی بازی خواهد شد.

او می‌تواند شی ای را که خارج از دید است را هم دنبال کند. اگر او را نزدیک به چیزی کنید پس از برداشتن آن به سراغ برداشتن شی مجاور آن خواهد رفت.

قبلاً کودک می‌توانست میان رنگ‌های برجسته تمایز قایل شود. حالا می‌تواند تفاوت‌ رنگ‌های شمعی را هم شناسایی کند. خواندن کتاب در مورد رنگ‌ها یا بازی کردن با قطعات رنگی روشی مناسب برای یاد دادن رنگ ها به نوزاد است.


حواس پرتی

وقتی کودک در سوپرمارکت شلوغ می‌کند می‌توانید هواس او را پرت کنید و قبل از اینکه همه چیز را در فروشگاه پایین بیاندازید، بیرون بروید. سعی کنید ادا و شکلک برای نوزاد درآورده یا شعر بخوانید.

دست بزنید و چیزی به او بدهید تا بگیرد یا در دهانش قرار دهد یا به اشیای موجود در فروشگاه اشاره کنید. اما به خاطر داشته باشید برای بعضی بچه‌های حساس‌تر، نورها، صداها، بوها و چیزهیی که در فروشگاه‌ها وجود دارند می‌توانند بسیار زیاد و جذاب باشند.


علت و معلول

توانایی کودک برای برقراری رابطه با شما، دیگران و محیط اطراف هر روز رشد می‌کند. در این مرحله او بازی‌های کوچکی انجام می‌دهد تا نتیجه فعالیت‌های ساده‌ خود را ببیند. ممکن است اشیا را بیاندازد تا ببیند که شما آنها را برمی دارید یا خیر.

وقتی که متوجه شود انداختن چیزی به جذابیت برداشتن آن است، دنیای و جالب‌تر می‌شود و متاسفانه کار شما را زیاد می کند زیرا وضعیت خانه به هم ریخته‌تر خواهد شد. بهتر است به این وضعیت عادت کنید. در طی چند هفته آینده این کارها با خنده همراه خواهد بود.

به تدریج متوجه افزایش میزان صدا خواهید شد نه تنها بدان دلیل که کودک تولید آوا می‌کند بلکه برای اینکه به شما بفهماند چقدر به او خوش می‌گذرد که وسایل را بیاندازد. انداختن، تکان دادن و در دهان کردن همگی روش‌هایی برای تجربه دنیای اطراف است.


به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.