نشستن کامل

در این سن پیشرفت‌های فیزیکی کودک سریعتر و واضح‌تر می‌شوند. او به پشت خود تکیه می‌دهد سر و شانه‌هایش را بالا می‌آورد. اگر بر روی شکم قرار بگیرد، دست‌ها و پاها را کشیده و پشت کمر را خم می‌کند. این تمرین برای تقویت عضلات گردن بسیار مناسب است و به او کمک می‌کند تا کنترل سر نوزاد در هنگام نشستن را بدست بگیرد.

وقتی چند هفته پیش نوزاد را در موقعیت نشستن قرار می‌دادید، سر کوچک او پشت بازوها و شانه‌ها قرار می‌گرفت اما حالا می‌تواند مسیر مورد نظر را پیش بینی کند و سرش به درستی در راستای بدن قرار می‌گیرد. مهم‌تر اینکه ستون فقرات نوزاد در حال کشیده شدن است و او می‌تواند بدون حمایت بنشیند و دست‌هایش برای کشف آزاد باشد، پس در حالت نشسته اشیا را می‌گیرد.

با تقویت ماهیچه‌های کمر و گردن او می‌تواند پاها را در جای مناسب قرار دهد تا زمین نخورد، هنوز مراحل خزیدن، ایستادن و راه رفتن نرسیده است وباید منتظر بمانید. تا زمانی که بتواند بدون کمک در موقعیت نشستن قرار بگیرد شما می‌توانید او را در گوشه مبل یا میان پاهایتان قرار دهید.


با با با با...

کودک صداهای جدیدی را به زبان گفتاری خود می‌افزاید و ممکن است به نظر یک نوار منقطع آید. بچه‌ها در این سن شیفته مهارت‌های جدیدشان می‌شوند. این طبیعی است آنها سعی می‌کنند قبل از رفتن به سراغ مهارت دیگر، در مهارت ابتدایی عالی شوند.

شنیدن یک صدا به صورت متوالی می‌تواند آزاردهنده باشد اما صبر کنید تا زنجیره‌های واژگانی را از آنها بشنوید.

وقتی که صحبت می‌کنید او به دهان شما نگاه می‌کند و سعی می‌کند صداهایی مانند م و ب را تولید کند.

شب بخیرهای صلح آمیز

پس از اینکه زمان بندی شب در او شکل گرفت و برای مثال حمام کردن یا داستان شب هم به آن اضافه شد، بهتر است او را به خوابیدن تشویق کنید، به او شیر بدهید، حمامش کنید، لباس خواب برای و تهیه و آن را را موقع خواب تن او کنید، بازی کنید، کتاب بخوانید، ترانه بخوانید یا موسیقی پخش کنید و او را در تخت قرار دهید.

این فرآیند به شما و کودک فرصت برقراری رابطه را خواهد داد. ممکن است بخواهید فعالیت‌های هنگام خواب او را با همسرتان مشترک انجام دهید. یا اینکه به منظور استراحت منظم برای هر دو شما، نوبتی کارها را انجام دهید و یک نفر مسئول خواباندن کودک باشد.


به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.