کم شدن وعده‌های غذایی

کودک حالا شکم بزرگتری دارد بنابراین نیاز نیست که دائماً به او غذا بدهید. چهار تا پنج بار در روز کافی است. در واقع در صورتی که زیاد شیر می‌خورد ممکن است در روز شش تا هشت بار تغذیه شود.

در این سن وزن نوزاد دو برابر هنگام تولد خواهد بود و هنوز هم در حال افزایش وزن است.

در عادات غذایی‌اش توقع زیادی نداشته باشید: کودک به سادگی حواسش پرت می‌شود و ممکن است با نگاه کردن به جایی یا پاسخ به صدایی در خارج از اتاق غذا خوردن او متوقف می شود. بهتر است در اتاقی ساکت و آرام به او شیر بدهید تا حواسش پرت نشود.


بازی کردن به تنهایی

حالا کودک می‌تواند با دست‌ها و پاها چند دقیقه‌ای بازی کند. او یک کار را چندین و چند بار تکرار می‌کند تا از نتیجه‌اش مطمئن شود. سپس به اطراف نگاه می‌کند تا نتیجه ایجاد شده را ببیند.

ناگهان متوجه سکوت نوزاد در تخت خواب می‌شوید و می‌بینید که در تخت خود با آرامش در حال بازی است. بنابراین فرصتی برای مطالعه حداقل برای خواندن عناوین روزنامه‌ها خواهید داشت.

به خاطر داشته باشید، نوزاد شما منحصر بفرد است

تمام نوزادان خاص هستند و لازم است که به آنها به عنوان پدیده‌هایی جداگانه نگاه کرد. نمودار  رشد نشان می‌دهد که نوازد شما پتانسیل کامل شدن را دارد. اگر نوزاد شما هنوز رشد نکرده، این را به خاطر داشته باشید که شاید آنها به زمان بیشتری برای رسیدن به سطح نمودار رشد  نیاز دارند. اگر سوالی در مورد رشد نوزاد دارید از مسئولان بهداشت بپرسید.